Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
902.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
903.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
904.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
905.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
906.
Шакура Ю.О. Поліметодологічна літературознавча концепція В. Рєзанова [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Шакура Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
907.
Гурняк О.Г. Політико-правові засади репресій військовослужбовців в УРСР другої половини 30-х років XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гурняк Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
908.
Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теорія і практика [Книга] : монографія / Н.В. Лікарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-354. – ISBN 978-966-660-808-9
909.
Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
910.
Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
911.
Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 [Книга] / [Держ. Ком. архівів України та ін.] ; вид. підгот. Мирослава Мудрак ; [альб. упоряд. М. Мудрак за участи О. Павлової ; відп. ред. О. Федорук]. – Київ : Критика, 2008. – 174, [2] с. : іл., портр. – Покажч. імен: с. 174-175. – Бібліогр.: с. 165-171. – ISBN 966-8978-16-1
Доробок художників, які працювали у часи між світовими війнами за межами СРСР (передусім у Польщі та Чехословаччині), в радянській історіографії українського мистецтва трактували тенденційно, а частіше попросту замовчували. Творчість книжкових графіків не становила винятку. Цю лакуну вже потроху заповнюють – досить згадати узагальнювальні праці Ольги Лагутенко з історії української книжкової графіки XX століття або Оксани Пеленської про українське мистецьке життя Чехії 1920–1930-х років.
912.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
913.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
914.
Тарнавський В. Порцеляновий острів [Книга] : повісті, оповідання / Валентин Тарнавський ; [упоряд., післямова Даниленко В.]. – Київ : Преса України, 2013. – 413, [3] с. – Сер. засновано у 2013 р. - В змісті також: Алібаба ; Народжена з піни ; Пуд солі ; Уїк енд ; Супермен ; Дерево життя. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-148-3
915.
Порядок індексації публікацій та видань у наукометричних базах даних [Книга] : метод. рекомендації / [Вергунов В.А. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 141 та в підрядк. прим.
916.
Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи [Книга] : навч. посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 307-317 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0209-8
917.
Наулко В.І. Пошуки. Роздуми. Студії [Книга] : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; [редкол.: Сохань П.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т. – Київ : Український письменник, 2013. – 390, [2] с., XXXII арк. фот. : іл. – Покажч. праць авт.: с. 357-387. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-347-2
Бібліотеці географічного ф-та Київського Національного університета, від випускника кафедри геодезії та картографії 1956 (!) р. - автора цієї книжки, з побажанням добра та щастя. Підпис. 29.III.
918.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
919.
Киридон П.В. Правляча номенклатура Української РСР (1945-1964 рр.) [Книга] : монографія / Петро Киридон. – Полтава : АСМІ, 2012. – 574, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 546-560. – Бібліогр.: с. 384-545. – ISBN 978-966-182-219-0
920.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
921.
Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
922.
Право міжнародних організацій і Україна [Книга] : у схемах та таблицях : навч. посібник / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. На обкл. зазнач.лише 2 авт.: Бошицький Ю.Л., Дей М.О. – Бібліогр.: с. 258-259 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-69-1
923.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
924.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
925.
Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex