Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції [Книга] : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7274-3
977.
Комаров Ю.А. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций [Книга] : монография / Ю.А. Комаров ; под ред. В.И. Скалозубова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2014. – 286, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 277-284 и в построч. примеч. – ISBN 978-966-02-6950-7
978.
Лондон Д. Рассказы [Книга] = Stories / Джек Лондон ; [ред. А.Н. Крашенинников ; худож. В.С. Солдатов]. – Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 1992. – 462, [2] с. – В содерж. циклы рассказов: Белое безмолвие ; Дом Мапуи. – ISBN 5-7529-0572-9
979.
Ткач М.М. Раю мій, розмаю [Книга] : родовід / Микола Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-2765-93-9
980.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
981.
Величко В.В. Регіональна економіка у перехідний період (на прикладі Китаю) [Книга] : монографія / В.В. Величко ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : [б. в.], 2008. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-299-7
982.
Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014
983.
Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління [Книга] : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
984.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
985.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
986.
Тугай А.В. Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями [Брошура] : метод. посібник для студ. каф. асторономії та фізики космосу / А.В. Тугай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 42, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 41
987.
Вакулишин С. Репортаж з Києва 1913 року [Книга] / Сергій Вакулишин. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2012. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-410-031-8
988.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
989.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
990.
Степанова Г.А. Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Ганна Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
991.
Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
992.
Дьяченко Н.В. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий [Книга] : опыт прочтения : монография / Николай Дьяченко. – Харьков : Савчук О.О., 2014. – 154, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: c. 152. – ISBN 978-966-2562-52-1
993.
Гаврилишина Н.А. Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гаврилишина Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
994.
Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
995.
Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
996.
Розвиток публічного адміністрування [Книга] = The public administration development : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : 24-25 жовт. 2013 р., м. Рівне, Україна / Київ. ун-т права НАН України ; Наук. центр у м. Київ Польської акад. наук ; Рівненська обдержадмін. ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Рівне : КУП НАНУ, 2013. – 233 с. – Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
997.
Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Книга]. – [Б.м. : б. в.]. – 80 с. : іл. – Без. тит. арк.
998.
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин [Книга] = Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранеия растений : матеріали III Міжнар. наук. конф., (4-7 черв. 2014 р. Львів, Україна) / НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; програм. рада: М.А. Голубець (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2014. – 250, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7238-5
999.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
1000.
Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи! [Книга] : полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 570, [6] с. – Бібліогр.: с. 543-563. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8
У пр. № 1689707 напис:
Допитливим читачям НБ ім. М. Максимовича, що цікавляться правдивою історією рідної землі, з повагою - автор. Підпис. 19.09.2014. Оболонь.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex