Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Теслик О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
927.
Сніжко В.В. Природний міт для українців [Книга] : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
928.
Монтень М. Проби [Книга] = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
929.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
930.
Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи [Книга] : курс лекцій / А. Машков. – Київ : К.І.С., 2008. – 470 с. – ISBN 978-966-2141-10-8
931.
Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи [Книга] : курс лекцій / А. Машков. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 464с. – ISBN 978-966-529-164-0
932.
Лисиченко В.К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями [Книга] : монографія / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2905-45-8
933.
Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии [Книга]. – Москва : Наука
934.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва
935.
Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых [Книга] : [ сборник статей ]. – Москва : Институт славяноведения РАН. – ISBN 5-7576-0189-2
936.
Земляна Г.І. Проза Миколи Чернявського : питання типології, жанрово-наративна система [Книга] : монографія / Земляна Г. І. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 580 с. – ISBN 978-966-2142-41-9
937.
Лола М.И. Производительность труда в колхозах. [Автореферат] : Автореф... Доктора экон.наук: / Лола М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961
938.
Олійник О.Б. Прокурорська риторика [Книга] : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
939.
Миронска-Христовска Просветителството во Македониjа [Книга] / Валентина Миронска-Христовска. – Скопjе : Ин-т за македонска лит., 2005. – 281, [ 1 ] с. – Библиогр.: с.267-273. – ISBN 9989-886-51-2
940.
Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об"єкт психолого-педагогічного управління [Книга] : монографія / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0
941.
Професор М.Б. Делоне [Книга] : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 68 с. : фот.
942.
Есим Г. Прошлое в настоящем [Книга] : (опыт философской прозы) / Гарифолла Есим. – Алматы : Искандер, 2003. – 176 с. – ISBN 9965-12-321-7
943.
Фрейд. З. Психоаналитические этюды [Книга] / З. Фрейд.; Зигмунд Фрейд ; [ сост. : Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ]. – Минск : Попурри, 1999. – 608с. – ISBN 985-438-121-8
944.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
945.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
946.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
947.
Галян І.М. Психодіагностика [Книга] : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
948.
Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності [Книга] : навч. посіб. / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-79-3
949.
Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
950.
Траверсе Т.М. Психологія викладацької роботи [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.М. Траверсе ; КНУТШ, Факультет психології, Каф. соціальної психології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 269 с. – ISBN 978-966-675-608-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex