Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Калліст Православна церква [Книга] = The orthodox church / Митрополит Діоклійський Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-378-096-2
927.
Практикум з вищої математики [Книга] : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
928.
Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей [Книга] : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
929.
Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
930.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-320-6
931.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-316-9
932.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-318-3
933.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
934.
Рыкачев Я. Прерванное путешествие [Книга] / Я. Рыкачев. – Москва, 1938. – 48с.
935.
Илиев Й. Преструктуриране на собствеността [Книга] / Йосиф Илиев Илиев ; Университет за национално и световно стопанство. – София : Стопанство, 1999. – 157 с.
936.
Тодоровски Г. Прикосновения [Книга] : русско-македонские темы / Гане Тодоровски ; ред. С. Штрковска ; пер.: Т. Луговая-Мерджан, А. Митеска. – Скопье : Штрк, 2005. – 471 с. : портр., [ 1 ] арк. іл. – ISBN 9989-662-92-4
937.
Лапушкин И.Т. Применение метода конечных разностей к решению одного класса раевых задач теории упругости [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапушкин И. Т.; Объед. уч. сов. ин-тов матем. физ. и металлофиз. АН УССР. – К., 1961
938.
Зубатенко О.М. Припинення суб"єктів господарювання [Книга] / О.М. Зубатенко, М.Л. Шелухін ; Донецький юрид. ін-т Луганського держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка ; Донецький ун-т економіки та права. – Донецк : ДонУЕП, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-335-198-8
939.
Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Теслик О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
940.
Сніжко В.В. Природний міт для українців [Книга] : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
941.
Монтень М. Проби [Книга] = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
942.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
943.
Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи [Книга] : курс лекцій / А. Машков. – Київ : К.І.С., 2008. – 470 с. – ISBN 978-966-2141-10-8
944.
Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи [Книга] : курс лекцій / А. Машков. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 464с. – ISBN 978-966-529-164-0
945.
Лисиченко В.К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями [Книга] : монографія / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2905-45-8
946.
Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии [Книга]. – Москва : Наука
947.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва
948.
Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых [Книга] : [ сборник статей ]. – Москва : Институт славяноведения РАН. – ISBN 5-7576-0189-2
949.
Земляна Г.І. Проза Миколи Чернявського : питання типології, жанрово-наративна система [Книга] : монографія / Земляна Г. І. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 580 с. – ISBN 978-966-2142-41-9
950.
Лола М.И. Производительность труда в колхозах. [Автореферат] : Автореф... Доктора экон.наук: / Лола М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,