Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит [Книга] : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-286-0
902.
Гуржій О.І. Податне населення України XVII - XVIII ст. [Книга] : нариси з історії та статистики / Олександр Гуржій ; [ НАНУ, Ін-т історії України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Науково-дослід. ін-т селянства ]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2009. – 296 с. – (Бібліотека історії українського селянства). – ISBN 978-966-493-159-2
903.
Полтава Л. Поеми [Книга] / Леонід Полтава. – Нью-Йорк : Мета, 1983. – 64 с.
904.
Клочек Г.Д. Поетика і психологія [Книга] / Г.Д. Клочек. – К., 1990. – 47с.
905.
Скиба В.И. Политология. [Книга] / В.И. Скиба. – К, 1991. – 167с.
906.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
907.
Гетьманчук Ю.П. Полімерна хімія [Книга] : підручник для студ. хімічних спеціальностей вищ. навч. закл. / Ю.П. Гетьманчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-439-060-3
908.
Орехівський Г.А. Політекономія [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.А. Орехівський. – Київ : Каравела, 2008. – 296с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-68-7
909.
Слободян О. Політика, що не проминає [Книга] / Олександр Слободян. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-378-098-6
910.
Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
911.
Машовець П.Л. Полководці - визволителі України [Книга] : інформаційно-довідковий збірник / [ П.Л. Машовець, Г.Є. Ясєв] ; Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України - місто-герой Київ". – Київ : Книга Пам"яті України. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; 4). – ISBN 5-88500-159-9
912.
Аксенов Юрий Сергеевич Положение и борьба прлетариата Ленских золотых приисков (конца XIX в. - 1912 г.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Аксенов Юрий Сергеевич; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1960
913.
Брызгалов В.Р. Положение рабочих, занятых в тяжеолой промышленности Донбасса в период империализма [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Брызгалов В. Р.; КИНХ. – К., 1961
914.
Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) [Дисертація] : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009
915.
Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Брошура] / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
916.
Борисов И. Портрет на фоне [Книга] : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
917.
Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Бобонич Є. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009
918.
Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа [Книга] / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
919.
Евстафьев В.А. Поэзия А.Суркова [Автореферат] : Автореф... канд. филол. наук: / Евстафьев В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953
920.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
921.
Правова статистика [Книга] : підручник / Голіна В.В. [ та ін ] ; за ред. В.В. Голіни ; МОНУ ; Національна юридична акададемія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-458-083-7
922.
Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками [Книга] : навчально-методичний посібник / Іваньков І.В. [ та ін. ] ; Держ. департ. України з питань виконання покарань ; Чернігівський юрид. коледж ; Інформ.-консультат. жіночий центр ; Швейцарська агенція з розвитку та співроб. [ за заг. ред. Калашник Н.Г. ]. – Чернігів, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-2214-03-1
923.
Правознавство [Книга] : навчальний посібник / Й.Г. Богдан, В.Я. Бурак, І.О. Генгало, В.К. Грищук, М.С. Долинська; Богдан Й.Г. [ та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 516 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-29-1
924.
Правознавство [Книга] : підручник / С.Е. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, О.Г. Кулик, А.Ю. Олійник, І.В. Опришко; Демський С.Е. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Копєйчикова ; МОНУ. – 7-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-071-2
925.
Калліст Православна церква [Книга] = The orthodox church / Митрополит Діоклійський Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-378-096-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,