Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Брызгалов В.Р. Положение рабочих, занятых в тяжеолой промышленности Донбасса в период империализма [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Брызгалов В. Р.; КИНХ. – К., 1961
902.
Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) [Дисертація] : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009
903.
Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Брошура] / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
904.
Борисов И. Портрет на фоне [Книга] : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
905.
Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Бобонич Євген Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
906.
Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа [Книга] / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
907.
Евстафьев В.А. Поэзия А.Суркова [Автореферат] : Автореф... канд. филол. наук: / Евстафьев В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953
908.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
909.
Правова статистика [Книга] : підручник / Голіна В.В. [ та ін ] ; за ред. В.В. Голіни ; МОНУ ; Національна юридична акададемія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-458-083-7
910.
Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками [Книга] : навчально-методичний посібник / Іваньков І.В. [ та ін. ] ; Держ. департ. України з питань виконання покарань ; Чернігівський юрид. коледж ; Інформ.-консультат. жіночий центр ; Швейцарська агенція з розвитку та співроб. [ за заг. ред. Калашник Н.Г. ]. – Чернігів, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-2214-03-1
911.
Правознавство [Книга] : навчальний посібник / Й.Г. Богдан, В.Я. Бурак, І.О. Генгало, В.К. Грищук, М.С. Долинська; Богдан Й.Г. [ та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 516 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-29-1
912.
Правознавство [Книга] : підручник / С.Е. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, О.Г. Кулик, А.Ю. Олійник, І.В. Опришко; Демський С.Е. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Копєйчикова ; МОНУ. – 7-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-071-2
913.
Калліст Православна церква [Книга] = The orthodox church / Митрополит Діоклійський Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-378-096-2
914.
Практикум з вищої математики [Книга] : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
915.
Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей [Книга] : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
916.
Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
917.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-320-6
918.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-316-9
919.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-318-3
920.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
921.
Рыкачев Я. Прерванное путешествие [Книга] / Я. Рыкачев. – Москва, 1938. – 48с.
922.
Илиев Й. Преструктуриране на собствеността [Книга] / Йосиф Илиев Илиев ; Университет за национално и световно стопанство. – София : Стопанство, 1999. – 157 с.
923.
Тодоровски Г. Прикосновения [Книга] : русско-македонские темы / Гане Тодоровски ; ред. С. Штрковска ; пер.: Т. Луговая-Мерджан, А. Митеска. – Скопье : Штрк, 2005. – 471 с. : портр., [ 1 ] арк. іл. – ISBN 9989-662-92-4
924.
Лапушкин И.Т. Применение метода конечных разностей к решению одного класса раевых задач теории упругости [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапушкин И. Т.; Объед. уч. сов. ин-тов матем. физ. и металлофиз. АН УССР. – К., 1961
925.
Зубатенко О.М. Припинення суб"єктів господарювання [Книга] / О.М. Зубатенко, М.Л. Шелухін ; Донецький юрид. ін-т Луганського держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка ; Донецький ун-т економіки та права. – Донецк : ДонУЕП, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-335-198-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex