Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012
852.
Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012
853.
Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
854.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
855.
Бірюк Л.Я. Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бірюк Людмила Яківна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
856.
Дацюк В.В. Термодинаміка і статистична фізика [Брошура] : збірник задач для студентів фізичного ф-ту / В.В. Дацюк, М.Ф. Ледней, І.П. Пінкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79
857.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
858.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
859.
Маніє Ф. Технічні правила і стандарти в ЄС [Книга] : навчальний посібник / Ф. Маніє, О.О. Чувпило. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 135 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначені. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 16)
860.
Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександрівна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
861.
Капська А.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах [Книга] : навч. посібник / А.Й. Капська, Л.М. Завацька, С.В. Грищенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 244, [4] с. – Бібліогр.: с. 220-237. – ISBN 978-966-194-096-2
862.
Гаврилюк В.А. Типология формообразований меры [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – Назв. на тит. л. отличается от назв. на обл. кн. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 52)
863.
Гаврилюк В.А. Типология формообразований наличного бытия [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 8)
864.
Липківський К.О. Тіні незабутих предків [Книга] / К. Липківський. – Київ : [б. в.], 2003. – 219, [5] c., [20] арк. кольор. фотоіл. – ISBN 966-530-155-1
865.
Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект [Книга] : колективна монографія / [Ф.С. Бацевич та ін.] ; за ред. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 329, [1] с. : табл. – На тит. арк. помилка в назві кн. : Толерантність як соцікультурний феномен.... – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-957-6
866.
"Только имя мое назовешь..." [Електронний ресурс. Звукозапис] : сборник вокальных произведений на стихи В.С. Соловьева / вокал Елена Лихачева ; фортеп. В. Сабурова ; Ивановск. госуд. филармония. – Иваново : Российский научно-образовательный центр исследований наследия В.С.Соловьёва, 2011. – 1 CD. – Системн. требования: формат: .cda.-Общее время звучания: 20 мин.-Диск содерж.: 11 треков.- Заглав. с этикетки диска
Музыкальные произведения на стихи В.С. Соловьёва.
Сборник вокальных сочинений на стихи Владимира Сергеевича Соловьева.
1. Старую песню мне сердце поет (А. Аренский)
2. Ветер с западной страны (А. Таскин)
3. Языков так много (А. Гречанинов)
4. Не мани меня ты, шейх (А. Гречанинов)
5. На звезды глядишь ты(М. Остроглазов)
6. Нет вопросов давно (А. Спедиаров)
7. Пускай нам разлуку судьба присудила (Э. Купер)
8. Бедный друг (Э. Купер)
9. Бедный друг (Н. Ленц)
10. Там, где семьей столпились ивы (Г. Катуар)
11. От пламени страстей(Г. Глиэр)
867.
Брус В.В. Тонкі плівки TiO2 та гетеропереходи на їх основі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Брус Віктор Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012
868.
Уильямс Т. Трамвай "Желание". Любовное письмо лорда Байрона. Ночь игуаны [Книга] : пьесы / Теннесси Уильямс ; [пер. с англ. : П.В. Мелкова, В.Я. Вульф, А.Н. Дорошевич]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 345, [7] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-077004-5
869.
Гіжевський В.К. Транспортне право України [Книга] : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
870.
Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
871.
Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
872.
Багаєв А.В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформації антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
873.
Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
874.
Антонюк Д. Триста п"ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні [Книга] / Дмитро Антонюк ; [авт. фотогр. : Д. Антонюк, А. Бондаренко, С. Котелко ; карти А. Шипко]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-371-5
875.
Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання [Автореферат] : атореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,