Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Капська А.Й. Соціальна робота [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Й. Капська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 399, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 380-399. - Типограф. брак: останні 2 стор. повторюються. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-072-6
802.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
803.
Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття [Книга] : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
804.
Червінська Т.Г. Соціологія [Книга] : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
805.
Симоненко В. Спадщина [Книга] : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
806.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
807.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
808.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
809.
Бай О.В. Спектри та властивості нормальних хвиль в анізотропному п"єзокристалічному шарі орторомбічної та тригональної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Бай Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012
810.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
811.
Гудкова Н.Н. Становление концепта "эксклюзивность" в русском печатном рекламном тексте XIX - XXI ст. [Дисертація] : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталья Николаевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 2012
812.
Статистичний щорічник України за 2011рік [Книга] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. О.Е. Остапчук]. – Київ : Август Трейд, 2012. – 558, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2224-36-8
813.
Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
814.
Лазорський М. Степова Квітка [Книга] : [іст. роман] / Микола Лазорський ; [упорядкув. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2008. – 390, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1
815.
Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови [Книга] : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-049-8
816.
Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови [Книга] : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-158-7
817.
Хомуленко Т.Б. Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів [Книга] / Т.Б. Хомуленко, О.С. Шукалова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-172. – ISBN 978-966-2411-07-2
818.
Дмитренко О.П. Структура матеріалів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Дмитренко, М.П. Куліш ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 613. – ISBN 978-966-439-470-0
819.
Лозовий Ф.В. Структура та властивості нанокомпозиційних матеріалів з полімерними, металевими та карбоновими компонентами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лозовий Федір Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
820.
Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
821.
Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
822.
Вовк Х. Студії з антропології України [Книга] / Вовк Хв. ; [перед. сл., комент., антропол. терміни С. Сегеди]. – Київ : Персонал, 2010. – 217, [1] с. : іл., табл., портр. – Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 174-211. – (Бібліотека українознавства ; вип. 16). – ISBN 978-966-608-818-8
823.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
824.
Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия. Качество [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 12)
825.
Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия. Количество [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – На обл. кн. указан другой вып. серии : вып. 12. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 13)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex