Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
802.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
803.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
804.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
805.
Сурмин Ю.П. Социология управления [Книга] : учеб. пособие / Ю.П. Сурмин, И.П. Бидзюра ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 727, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-608-987-1
806.
Капська А.Й. Соціальна робота [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Й. Капська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 399, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 380-399. - Типограф. брак: останні 2 стор. повторюються. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-072-6
807.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
808.
Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття [Книга] : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
809.
Червінська Т.Г. Соціологія [Книга] : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
810.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
811.
Симоненко В. Спадщина [Книга] : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
812.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
813.
Симоненко В. Спадщина [Книга] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
814.
Бай О.В. Спектри та властивості нормальних хвиль в анізотропному п"єзокристалічному шарі орторомбічної та тригональної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Бай Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012
815.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
816.
Гудкова Н.Н. Становление концепта "эксклюзивность" в русском печатном рекламном тексте XIX - XXI ст. [Дисертація] : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталья Николаевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 2012
817.
Статистичний щорічник України за 2011рік [Книга] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. О.Е. Остапчук]. – Київ : Август Трейд, 2012. – 558, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2224-36-8
818.
Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
819.
Лазорський М. Степова Квітка [Книга] : [іст. роман] / Микола Лазорський ; [упорядкув. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2008. – 390, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1
820.
Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови [Книга] : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-049-8
821.
Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови [Книга] : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-158-7
822.
Хомуленко Т.Б. Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів [Книга] / Т.Б. Хомуленко, О.С. Шукалова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-172. – ISBN 978-966-2411-07-2
823.
Дмитренко О.П. Структура матеріалів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Дмитренко, М.П. Куліш ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 613. – ISBN 978-966-439-470-0
824.
Лозовий Ф.В. Структура та властивості нанокомпозиційних матеріалів з полімерними, металевими та карбоновими компонентами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лозовий Федір Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
825.
Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,