Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
777.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
778.
Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012
779.
Франка П. С++ [Книга] : учебный курс : [программирование] / П. Франка ; [пер. с англ. П. Бибиков ; гл. ред. Е. Строганова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 521, [7] с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Серия "Учебный курс"). – ISBN 5-314-00136-5
780.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
781.
Світовий банк та Україна [Брошура]. – [Київ] : [б. в.]. – [13] с. : іл.
782.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
783.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
784.
Савчук О.А. Свої серед своїх [Книга] : депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. / Олег Савчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2012. – 237, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 189-236. – ISBN 978-966-2379-46-4
785.
Колышевский А.Ю. Секта-2 [Книга] : [роман] / А. Колышевский ; [отв. ред. Н. Бурцева]. – Москва : Эксмо, 2009. – 540, [4] с. – ISBN 978-5-699-38458-7
786.
Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна [Книга] / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
787.
Кравців В.В. Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Кравців Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
788.
Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи [Книга] : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
789.
Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
790.
Системи міжнародних відносин [Книга] : навчальний посібник / В.А. Манжола, О.А. Коппель, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов, В.В. [та ін.] Копійка; [В.А. Манжола та ін. ; за ред. В.А. Манжоли] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 142, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-594-923-3
791.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
792.
Олікова М.О. Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів [Книга] = A dictionary of sociolinguistic and ethnolinguistic terms / М.О. Олікова, А.А. Семенюк, О.М. Тарнавська ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 360, [4] с. : карти, табл. – Додатки: с. 357-360. – Бібліогр.: с. 321-356. – ISBN 978-966-600-489-8
793.
Словник-довідник термінології музейництва [Книга] / Роман Микульчик [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Техн. комітет стандартиз. наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 125, [3] с. + CD. – Бібліогр.: с. 121-124. – (Термінографічна серія "СловоСвіт" / гол. ред. Рицар Б. ; № 15). – ISBN 978-617-607-271-3
794.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
795.
Смолюк Іван Олександрович [Брошура] : біобібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л.П. Бондар ; ред. С.О. Горожанова]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 28, [1] с. : фотоіл.
796.
Доценко А. Собор Різдва Богородиці в Козельці [Книга] / [Доценко А., Ванжула О., Кійкова С. ; фотозйомка М. Турчин] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – 296 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 295. – ISBN 978-966-2765-24-3
797.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
798.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
799.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
800.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,