Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Світовий банк та Україна [Брошура]. – [Київ] : [б. в.]. – [13] с. : іл.
777.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
778.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
779.
Савчук О.А. Свої серед своїх [Книга] : депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. / Олег Савчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2012. – 237, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 189-236. – ISBN 978-966-2379-46-4
780.
Колышевский А.Ю. Секта-2 [Книга] : [роман] / А. Колышевский ; [отв. ред. Н. Бурцева]. – Москва : Эксмо, 2009. – 540, [4] с. – ISBN 978-5-699-38458-7
781.
Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна [Книга] / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
782.
Кравців В.В. Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Кравців Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
783.
Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи [Книга] : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
784.
Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
785.
Системи міжнародних відносин [Книга] : навчальний посібник / В.А. Манжола, О.А. Коппель, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов, В.В. [та ін.] Копійка; [В.А. Манжола та ін. ; за ред. В.А. Манжоли] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 142, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-594-923-3
786.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
787.
Олікова М.О. Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів [Книга] = A dictionary of sociolinguistic and ethnolinguistic terms / М.О. Олікова, А.А. Семенюк, О.М. Тарнавська ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 360, [4] с. : карти, табл. – Додатки: с. 357-360. – Бібліогр.: с. 321-356. – ISBN 978-966-600-489-8
788.
Словник-довідник термінології музейництва [Книга] / Роман Микульчик [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Техн. комітет стандартиз. наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 125, [3] с. + CD. – Бібліогр.: с. 121-124. – (Термінографічна серія "СловоСвіт" / гол. ред. Рицар Б. ; № 15). – ISBN 978-617-607-271-3
789.
Слово і час [Журнал] = Word and time : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
790.
Слово і час [Журнал] = Word and time : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
791.
Слово і час [Журнал] = Word and time : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
792.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
793.
Смолюк Іван Олександрович [Брошура] : біобібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л.П. Бондар ; ред. С.О. Горожанова]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 28, [1] с. : фотоіл.
794.
Доценко А. Собор Різдва Богородиці в Козельці [Книга] / [Доценко А., Ванжула О., Кійкова С. ; фотозйомка М. Турчин] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – 296 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 295. – ISBN 978-966-2765-24-3
795.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
796.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
797.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
798.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
799.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
800.
Сурмин Ю.П. Социология управления [Книга] : учеб. пособие / Ю.П. Сурмин, И.П. Бидзюра ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 727, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-608-987-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex