Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Яковкін К.І. Структурні зміни та конформаційні переходи ДНК та білків при адсорбції на одностінних вуглецевих нанотрубках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Яковкін К.І. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011
852.
Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
853.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
854.
Сучасна агенційна журналістика [Книга] : довідкове видання для студентів Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики / [Миронченко В. та ін. ; за заг. ред. В.В. Різуна ; упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : Ін-т журналістики КНУТШ, 2010. – 148 с. – ISBN 966-594-782-6
855.
Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика [Книга] : навчальний посібник / В.М. Бебик, С.О. Шергін, Л.О. Дегтерьова ; Відкритий міжн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-207. – ISBN 966-388-105-4
856.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
857.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
858.
Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ [Книга] : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
859.
Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки [Книга] / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
860.
Шендеровський К.С. Тактичний менеджмент соціальної служби [Книга] : посібник для керівників соціальних служб / Шендеровський К.С. – Київ : Етна-1, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 219-223
861.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
862.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
863.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
864.
Бродська О.О. Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Бродська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
865.
Степанюк С.М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанюк С.М. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011
866.
Меликов А.З. Телетрафик [Книга] : модели, методы, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, В.В. Паладюк ; под науч. ред. В.С. Королюка. – Киев : ИПК "Политехника", 2007. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-8373-81-7
867.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
868.
Дацюк В.В. Теоретическое исследование активных сред молекулярных лазеров на электронных фотопереходах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Дацюк В.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
869.
Теоретична механіка [Книга] : конспект лекцій для студентів ф-ту технічних систем та енергоефективних технологій усіх форм навчання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т ; [уклад. : Л.С. Кафтарян, С.М. Гудков]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 103
870.
Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
871.
Жила С.О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв"язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи [Книга] : [монографія] / Світлана Жила. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2004. – 360 с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-359. – ISBN 966-502-199-0
872.
Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики [Книга] : навчальний посібник / Григорій Кривошея. – Київ : НАУ, 2007. – 220 с. : іл. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-966-598-390-3
873.
Холод О.М. Теорія інмутації суспільства [Книга] : монографія / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 305 с. : іл. – ISBN 978-966-8299-59-1
874.
Павличко С. Теорія літератури [Книга] / Соломія Павличко ; [упоряд. : В. Агеєва, Б. Кравченко ; передм. М. Зубрицької]. – Вид. 2-ге. – Київ : Основи, 2009. – 679 с. – ISBN 978-966-500-307-6
875.
Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,