Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
852.
Яковкін К.І. Структурні зміни та конформаційні переходи ДНК та білків при адсорбції на одностінних вуглецевих нанотрубках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Яковкін К.І. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011
853.
Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
854.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
855.
Сучасна агенційна журналістика [Книга] : довідкове видання для студентів Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики / [Миронченко В. та ін. ; за заг. ред. В.В. Різуна ; упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : Ін-т журналістики КНУТШ, 2010. – 148 с. – ISBN 966-594-782-6
856.
Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика [Книга] : навчальний посібник / В.М. Бебик, С.О. Шергін, Л.О. Дегтерьова ; Відкритий міжн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-207. – ISBN 966-388-105-4
857.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
858.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
859.
Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ [Книга] : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
860.
Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки [Книга] / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
861.
Шендеровський К.С. Тактичний менеджмент соціальної служби [Книга] : посібник для керівників соціальних служб / Шендеровський К.С. – Київ : Етна-1, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 219-223
862.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
863.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
864.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
865.
Бродська О.О. Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Бродська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
866.
Степанюк С.М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанюк С.М. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011
867.
Меликов А.З. Телетрафик [Книга] : модели, методы, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, В.В. Паладюк ; под науч. ред. В.С. Королюка. – Киев : ИПК "Политехника", 2007. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-8373-81-7
868.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
869.
Дацюк В.В. Теоретическое исследование активных сред молекулярных лазеров на электронных фотопереходах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Дацюк В.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
870.
Теоретична механіка [Книга] : конспект лекцій для студентів ф-ту технічних систем та енергоефективних технологій усіх форм навчання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т ; [уклад. : Л.С. Кафтарян, С.М. Гудков]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 103
871.
Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
872.
Жила С.О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв"язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи [Книга] : [монографія] / Світлана Жила. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2004. – 360 с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-359. – ISBN 966-502-199-0
873.
Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики [Книга] : навчальний посібник / Григорій Кривошея. – Київ : НАУ, 2007. – 220 с. : іл. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-966-598-390-3
874.
Холод О.М. Теорія інмутації суспільства [Книга] : монографія / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 305 с. : іл. – ISBN 978-966-8299-59-1
875.
Павличко С. Теорія літератури [Книга] / Соломія Павличко ; [упоряд. : В. Агеєва, Б. Кравченко ; передм. М. Зубрицької]. – Вид. 2-ге. – Київ : Основи, 2009. – 679 с. – ISBN 978-966-500-307-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,