Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
827.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
828.
Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз [Книга] : навчальний посібник / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т. – [2-е вид., доп. і випр.]. – Київ : КиМУ, 2010. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-298. – ISBN 978-966-8299-59-9
829.
Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
830.
Низамов Н. Спектроскопическое исследование межмолекулярных взаимодействий и фотопревращений в растворах и пленках органических красителей [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.05 / Низамов Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. СССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984
831.
Білявська С.І. Стабільний ранг та пов"язані з ним задачі теорії кілець і модулів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Білявська С.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
832.
Гнатюк В.В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Гнатюк В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011
833.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
834.
Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 [Книга] = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
835.
Лагин Л.И. Старик Хоттабыч [Книга] : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
836.
Степан Иорданович Берил [Книга] : библиографический указатель / М-во просвещения ПМР ; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научная б-ка ; [сост. : Н.Н. Дейнеко, В.М. Мечевская, Л.И. Синяк ; авт. вступ. ст. В.Р. Окушко]. – Тирасполь : Приднестровский университет, 2011. – 92 с., [8] с. ил. – (Ученые Приднестровья)
837.
Заходер Б.В. Стихи и сказки [Книга] : [для младшего школьного возраста] / Борис Заходер ; [худож. В. Иванюк, Л. Шульгина]. – Москва : Дет. лит. ; Творч. кооператив АСТ, 1991. – 588, [4] с. : ил. – Содерж.: Мартышкин дом ; На задней парте ; Школа для птенцов ; Мохнатая азбука ; На горизонтальных островах ; Пипа Суринамская и другие диковинные звери ; В моей вообразилии ; Остров Гдетотам ; Сказки для людей ; Почему деревья не ходят и др. – ISBN 5-08-003307-X
838.
Баум Л.Ф. Страна Оз. Озма из страны Оз. Волшебство страны Оз [Книга] / Лаймен Фрэнк Баум ; [пер. с англ. Т. Венедиктовой, С. Белова]. – Смоленск : Юнисам, 1992. – 351, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. только название первого произведения. – ISBN 5-86653-2002-3
839.
Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості [Книга] : аналітична доповідь : збірник матеріалів "круглого столу" / [С.О. Біла та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-554-121-9
840.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
841.
Яковкін К.І. Структурні зміни та конформаційні переходи ДНК та білків при адсорбції на одностінних вуглецевих нанотрубках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Яковкін К.І. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011
842.
Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
843.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
844.
Сучасна агенційна журналістика [Книга] : довідкове видання для студентів Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики / [Миронченко В. та ін. ; за заг. ред. В.В. Різуна ; упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : Ін-т журналістики КНУТШ, 2010. – 148 с. – ISBN 966-594-782-6
845.
Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика [Книга] : навчальний посібник / В.М. Бебик, С.О. Шергін, Л.О. Дегтерьова ; Відкритий міжн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-207. – ISBN 966-388-105-4
846.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
847.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
848.
Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ [Книга] : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
849.
Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки [Книга] / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
850.
Шендеровський К.С. Тактичний менеджмент соціальної служби [Книга] : посібник для керівників соціальних служб / Шендеровський К.С. – Київ : Етна-1, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 219-223
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex