Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
827.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
828.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
829.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
830.
Понсон Собрание сочинений [Книга] : Молодость Генриха IV : [романы] : в 8 т. / Понсон дю Террайль. – Москва : РИПОЛ. – ISBN 5-87012-002-0
831.
Барышев А.П. Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной безопасности России) [Книга] / А.П. Барышев. – Москва : ОГИ, 2011. – 248 с. – ISBN 978-5-94282-637-6
832.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
833.
Современный англо-русский, русско-английский словарь [Книга] : 75 000 / [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2008. – 768 с. – ISBN 978-966-338-966-0
834.
Современный польский детектив [Книга] : пер. с пол. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 588, [4] с : ил. – В содерж.: Завещание самоубийцы / Е. Эдигей. Белое пальто в клетку / К. Коркозович. Что сказал покойник / И. Хмелевская
835.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
836.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
837.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
838.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
839.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
840.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
841.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
842.
Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз [Книга] : навчальний посібник / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т. – [2-е вид., доп. і випр.]. – Київ : КиМУ, 2010. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-298. – ISBN 978-966-8299-59-9
843.
Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
844.
Низамов Н. Спектроскопическое исследование межмолекулярных взаимодействий и фотопревращений в растворах и пленках органических красителей [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.05 / Низамов Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. СССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984
845.
Білявська С.І. Стабільний ранг та пов"язані з ним задачі теорії кілець і модулів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Білявська С.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
846.
Гнатюк В.В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Гнатюк В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011
847.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
848.
Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 [Книга] = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
849.
Лагин Л.И. Старик Хоттабыч [Книга] : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
850.
Степан Иорданович Берил [Книга] : библиографический указатель / М-во просвещения ПМР ; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научная б-ка ; [сост. : Н.Н. Дейнеко, В.М. Мечевская, Л.И. Синяк ; авт. вступ. ст. В.Р. Окушко]. – Тирасполь : Приднестровский университет, 2011. – 92 с., [8] с. ил. – (Ученые Приднестровья)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,