Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Свята. Зимова палітра [Книга] / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
802.
Семья в современном мире [Книга] : материалы международной конференции, 8 апреля 2010 года, г. Минск / [НАН Беларуси ; Беларус. гос. ун-т, Каф. социологии ; Обществ. орг. "Диалог Евразия" ; под науч. ред. А.Н. Данилова]. – Минск : Право и экономика, 2010. – 184, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-442-798-0
803.
Коваленко О.М. Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки операторів хіміко-технологічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Коваленко О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
804.
Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
805.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения [Книга] : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
806.
Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
807.
Маценко Г. Славетні гості Львова [Книга] : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
808.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
809.
Холодна Л.С. Словник імунологічних термінів [Книга] / Л.С. Холодна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 82, [1] с. – Бібліогр.: с. 81-82
810.
Словник німецько-український, українсько-німецький [Книга] = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : [50 000] / [уклад.: О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 710, [2] с. – (Новий словник = Neu Worterbuch). – ISBN 966-569-002-7
811.
Слово в поетичній мові: функціональний аспект [Книга] : монографія / Черемська О.С. [та ін.] ; [за заг. ред. Черемської О.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 156 с. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-448-8
812.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
813.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
814.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
815.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
816.
Понсон Собрание сочинений [Книга] : Молодость Генриха IV : [романы] : в 8 т. / Понсон дю Террайль. – Москва : РИПОЛ. – ISBN 5-87012-002-0
817.
Барышев А.П. Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной безопасности России) [Книга] / А.П. Барышев. – Москва : ОГИ, 2011. – 248 с. – ISBN 978-5-94282-637-6
818.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
819.
Современный англо-русский, русско-английский словарь [Книга] : 75 000 / [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2008. – 768 с. – ISBN 978-966-338-966-0
820.
Современный польский детектив [Книга] : пер. с пол. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 588, [4] с : ил. – В содерж.: Завещание самоубийцы / Е. Эдигей. Белое пальто в клетку / К. Коркозович. Что сказал покойник / И. Хмелевская
821.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
822.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
823.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
824.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
825.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex