Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов) [Книга]. – Москва : ИМЛИ РАН ; Наследие. – ISBN 5-9208-0064-X
802.
Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов) [Книга]. – Москва : ИМЛИ РАН ; Наследие. – ISBN 5-9208-0090-9
803.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
804.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
805.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
806.
Русский язык [Книга] : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1979. – 431с.
807.
Русский язык и литература [Книга] : проблемы изучения и преподавания в школе и вузе, 2011 : [материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школах и вузах" (27-30 сент. 2011 г., Киев)] : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. языка и лит. ; КНУТШ ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; под общ. ред. Л.А. Кудрявцевой. – Киев, 2011. – 509, [1] с. : ил., табл. – Статьи на рус. и укр. языках.-В конце кн. предоставл. данные на укр. языке. – Библиогр. в конце ст.
808.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
809.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
810.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
811.
Багряний І. Сад Гетсиманський [Книга] : для старшого шкільного віку : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Іван Багряний. – Київ : Школа, 2009. – 507, [5] с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-759-5
812.
Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Книга] : учебное пособие для вузов / Б.П. Демидович. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 558, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-17-010062-0; 978-5-271-03601-9
813.
Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Книга] : [более 1400 задач с ответами] / А.Ф. Филиппов. – Изд. 4-е. – Москва : URSS ; Книж. дом "Либроком", 2011. – 235, [5] с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 978-5-397-01632-2
814.
Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
815.
Свята. Зимова палітра [Книга] / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
816.
Семья в современном мире [Книга] : материалы международной конференции, 8 апреля 2010 года, г. Минск / [НАН Беларуси ; Беларус. гос. ун-т, Каф. социологии ; Обществ. орг. "Диалог Евразия" ; под науч. ред. А.Н. Данилова]. – Минск : Право и экономика, 2010. – 184, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-442-798-0
817.
Коваленко О.М. Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки операторів хіміко-технологічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Коваленко О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
818.
Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
819.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения [Книга] : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
820.
Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
821.
Маценко Г. Славетні гості Львова [Книга] : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
822.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
823.
Холодна Л.С. Словник імунологічних термінів [Книга] / Л.С. Холодна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 82, [1] с. – Бібліогр.: с. 81-82
824.
Словник німецько-український, українсько-німецький [Книга] = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : [50 000] / [уклад.: О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 710, [2] с. – (Новий словник = Neu Worterbuch). – ISBN 966-569-002-7
825.
Слово в поетичній мові: функціональний аспект [Книга] : монографія / Черемська О.С. [та ін.] ; [за заг. ред. Черемської О.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 156 с. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-448-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,