Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
752.
Юрчук В.І. П"ятдесят літ на сторожі української науки та культури [Книга] : монографія : Багалій Дмитро Іванович, про нього / В.І. Юрчук ; [ред. В.Д. Бондар]. – Київ : Персонал, 2012. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-213. – ISBN 978-617-02-0090-7
У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського науковця Д.І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони життєдіяльності українського народу.
753.
Палеонтологічний збірник [Журнал] = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
754.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
755.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
756.
Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
757.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
758.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
759.
Пермяков О.А. Педагогіка [Книга] : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – Київ : Знання, 2006. – 171, [5] с. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 966-946-152-7
760.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
761.
[Періодичні видання Києва (1835-1917)]. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
762.
Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) [Книга] : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
763.
Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) [Книга] : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
764.
Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) [Книга] : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
765.
Мордовцев Д.Л. Петр Великий. Начало славных дел [Книга] / Даниил Мордовцев ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-684-4
766.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
767.
Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів [Книга] / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
768.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
769.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
770.
План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні [Книга] / Артеменко С.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І. ; Громад. експертна рада при укр. частині Комітету з питань співробітництва між Укр. та ЄС ; Чорноморське відділення Екологічної АН Укр. ; Центр регионал. исслед.]. – Львів : Манускрипт ; МБО "Екологія - Право - Людина", 2012. – 118, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
771.
Миллер Г. Плексус [Книга] : [роман] / Генри Миллер ; [пер.: Н.М. Пальцев, В.Г, Минушин]. – Москва : АСТ ; Ин-т ДИ-ДИК, 2001. – 490, [2] с. – (Мысли и чувства). – ISBN 5-17-003263-3
772.
Слобожанский И. По лезвию ножа [Книга] : боевая фантастика / Илья Слобожанский. – Киев : Книга, 2010. – 429, [2] с. – В содерж. также роман: Ветер, огонь и вода. – ISBN 978-966-8314-68-1
773.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
774.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
775.
Податкове право [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Греца [та ін.]. – Київ : Знання, 2012. – 389, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-727-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex