Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Податкове право [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Греца [та ін.]. – Київ : Знання, 2012. – 389, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-727-6
777.
Іванов Ю.Б. Податковий облік та звітність [Книга] : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 684, [28] с. : табл. – Додатки: с. 685-710. – Бібліогр.: с. 667-684. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7
778.
Ольжич О.О. Поезія. Проза [Книга] / О. Ольжич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Фундація ім. О. Ольжича [та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 543, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 534-539. – Бібліогр. в прим.: с. 482-533 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-97-3
779.
Пилип"юк О.М. Поетологічні парадигми [Книга] : Схід - Захід : монографія / Олег Пилип"юк. – Київ : Академія, 2012. – 332, [4] c. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: c. 297-332. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1
780.
Гуцало Є.П. Позичений чоловік [Книга] : роман / Євген Гуцало ; [післям. М. Слабошпицький]. – Київ : Знання, 2012. – 384 с. – (Скарби української літератури, ISSN 978-617-07-0040-7). – ISBN 978-966-346-974-4
781.
Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. [Книга] : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
782.
Гелей С.Д. Політико-правові системи країн світу [Книга] : навч. посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 345, [1] с. – Назва обкл.: Політико-правові системи світу. – Бібліогр.: c. 344-345. – ISBN 978-617-673-104-7
783.
Щетинін А.І. Політична економія [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / А.І. Щетинін. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 480 с. – Бібліогр.: с. 479. – ISBN 978-611-01-0205-6
784.
Політична наука. Методи досліджень [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.А. Габрієлян [та ін.] ; за ред. О.А. Габрієляна. – Київ : Академія, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-317. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-405-5
785.
Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання [Книга] / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
786.
Гелей С.Д. Політологія [Книга] : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
787.
Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях [Книга] : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
788.
Меженко Ю.С. Популярный этимологический словарь современного русского языка [Книга] : [75 000 : происхождение и значение слов : для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей] / Меженко Ю.С. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-550-2
789.
Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Лисенко ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 232 с. : табл. – ISBN 966-8387-94-4
790.
Построение обороны и безопасности [Книга] : сборник материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PAP-DIB). – Киев ; Женева : [б. и.], 2007. – 415, [1] с. : табл. – На тит. л. и на обл. редакторы указаны как авторы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-377-025-7
791.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
792.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
793.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
794.
Правила торгівлі в Україні [Книга] : збірник офіційних текстів законів станом на 22 червня 2012 року / [упор. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 298 с. – ISBN 978-617-673-049-1
795.
Право Європейського Союзу [Книга] / Муравйов В.І. [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 701, [3] с. – Бібліогр.: с. 520-526. – ISBN 978-966-667-472-5
796.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
797.
Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
798.
Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення [Книга] : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
799.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
800.
Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Додатки: с. 295-327. – Бібліогр.: с. 264-268. – ISBN 978-611-01-0342-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,