Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Москалець В.П. Психологія особистості [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-260. – ISBN 978-617-673-127-6
852.
Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності [Книга] : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. : іл., портр. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-111-5
853.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
854.
Рада Європи: 800 мільйонів європейців [Книга] / [переклад і редакція : ПП Ю. Зайцев]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2008. – 125, [3] с. – ISBN 966-651-308-0
855.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
856.
Ковалева С.В. Разговорник русско-польский [Книга] / Ковалева С.В. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-481-614-1
857.
Кочарян Г.С. Расстройства эякуляции и их лечение [Книга] / Г.С. Кочарян. – Харьков : Апостроф, 2012. – 328 с. : ил. – Приложения: с. 299-320. – Библиогр.: с. 285-298 и в конце глав. – ISBN 978-966-2579-65-9
858.
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
859.
Георгієвська В.В. Реклама - рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (XIX - початок XX ст.) [Книга] : [моногр.] / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 320 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 212-221. – ISBN 978-966-187-080-1
860.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
861.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
862.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
863.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
864.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3.Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
865.
Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Мазур. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. : табл. – Бібліогр.: с. 474-479. – ISBN 978-611-01-0344-2
866.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
867.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
868.
Ларіна Я.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації [Книга] : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – Київ : Академія, 2012. – 244, [4] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 221-244. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-402-4
869.
Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Князевич Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
870.
Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії [Книга] : японська класична поезія в контексті світової та української літератури / Бондаренко І.П. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 566, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Покажч.: с. 427-543. – Бібліогр.: с. 544-558. – ISBN 978-966-489-067-7
Монографічне дослідження доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.П. Бондаренка присвячене феноменальному явищу в історії світової літератури, яким є японська класична поезія – лаконічна за своїми основними жанрами (танка, хайку) й надзвичайно глибока за змістом.
871.
Попов Ю.В. Розмовник українсько-італійський [Книга] / Попов Ю.В. ; [пер. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 254, [2] с. – ISBN 978-966-548-826-2
872.
Подольска Л.О. Розмовник українсько-німецький [Книга] / Подольска Л.О. ; [пер. з рос. Виноградової О.В.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 156, [4] с. – ISBN 978-966-548-721-0
873.
Ковальова С.В. Розмовник українсько-польський [Книга] / Ковальова С.В. ; [пер. з рос. Хроменко Н.В. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 223, [1] с. – Додатки: с. 159-220. – ISBN 978-966-481-615-8
874.
Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів [Книга] : навч. посібник ... для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Алєсєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 277, [1] с. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-115-3
875.
Роман Іваничук [Книга] = Roman Ivanychuk : біобібліографічний покажчик / [редкол. : В. Кметь, М. Доманська, Б. Тихолоз ; уклад. Л. Панів] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 403, [5] с., [16] c. іл. : портр. – Парал тит. арк. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 29 ; Біобібліографія вчених університету)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,