Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
802.
Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні [Книга] : навч. посібник / С.І. Селецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 186 с. – ISBN 978-611-01-0365-7
803.
Правові форми екологічного контролю [Книга] : навчальний посібник / Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Євстігнєєв А.С., Ільїна Н.Л. [та ін.] ; [за ред. М.В. Краснової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2012. – 759, [1] с. – Бібліогр. : с. 739-753. – ISBN 978-617-566-151-2
В кн. також автори: Саркісова Т.Б., Бахуринська М.М., Ковальчук Т.Г., Марченко С.І., Краснова Ю.А., ЗаєцьО.І., Сушик О.В., Шомпол О.А., Бевз О.В., Слепченко А.А., Шараєвська Т.А.
804.
Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. неюрид. спец. вищих закладів освіти України / М.В. Кравчук, З.С. Гладун, В.К. Грищук, Л.Т. Комзюк, К.Г. [та ін.] Кравчук; [Кравчук М.В., Гладун З.С., Грищук В.К. та ін.] ; за ред. М.В. Кравчука ; М-во освіти і науки України,Терноп. акад. народ. госп-ва, Юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 408, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 393-401. – ISBN 966-7952-14-2
805.
Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
806.
Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
807.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
808.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
809.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
810.
Практикум з правопису української мови [Книга] : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
811.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
812.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
813.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-543-1
814.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-611-533-002-7
815.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-971-2
816.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
817.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
818.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
819.
Шейхо К. Преса Сирії [Книга] / Каміран Шейхо ; Фак-т журналістики Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 190, [1] с., [16] с. іл. : іл. – Парал. назва араб. мовою. – Бібліогр.: с. 177-190. – ISBN 978-966-7651-95-4
820.
Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка [Книга] : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах ; вип. у світ: О. Волкова, Т. Капустіна, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 447, [3] с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
821.
Прикладна етика [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Аболіна Т.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с. – Додатки: с. 291-391. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0345-9
822.
Шаркова І.М. Принцип добросовісності в римському приватному праві : історія та сучасність [Книга] : монографія / І.М. Шаркова ; за наук. ред. В.Ф. Опришка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук. України. – Київ : КНЕУ, 2011. – 246, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 212-246. – Бібліогр.: с. 189-211. – ISBN 978-966-483-512-8
823.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
824.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
825.
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Книга] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [Жаліло Я.А. та ін. ; ред. рада : С.В. Льовочкін, А.В. Єрмолаєв, В.М. Геєць та ін.] ; літ. ред. Куницина І.В. та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 253, [3] с. : іл. – Додатки: с. 221-252. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-163-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex