Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
802.
Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення [Книга] : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
803.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
804.
Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Додатки: с. 295-327. – Бібліогр.: с. 264-268. – ISBN 978-611-01-0342-8
805.
Муравйов К.В. Правове регулювання ринку цінних паперів [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К.В. Муравйов, О.В. Субочев, В.В. Токар. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 269 с. – Додаток: с. 230-268. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-617-673-014-9
806.
Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
807.
Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні [Книга] : навч. посібник / С.І. Селецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 186 с. – ISBN 978-611-01-0365-7
808.
Правові форми екологічного контролю [Книга] : навчальний посібник / Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Євстігнєєв А.С., Ільїна Н.Л. [та ін.] ; [за ред. М.В. Краснової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2012. – 759, [1] с. – Бібліогр. : с. 739-753. – ISBN 978-617-566-151-2
В кн. також автори: Саркісова Т.Б., Бахуринська М.М., Ковальчук Т.Г., Марченко С.І., Краснова Ю.А., ЗаєцьО.І., Сушик О.В., Шомпол О.А., Бевз О.В., Слепченко А.А., Шараєвська Т.А.
809.
Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. неюрид. спец. вищих закладів освіти України / М.В. Кравчук, З.С. Гладун, В.К. Грищук, Л.Т. Комзюк, К.Г. [та ін.] Кравчук; [Кравчук М.В., Гладун З.С., Грищук В.К. та ін.] ; за ред. М.В. Кравчука ; М-во освіти і науки України,Терноп. акад. народ. госп-ва, Юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 408, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 393-401. – ISBN 966-7952-14-2
810.
Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
811.
Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
812.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
813.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
814.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
815.
Практикум з правопису української мови [Книга] : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
816.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
817.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
818.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-543-1
819.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-611-533-002-7
820.
Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень [Журнал] : наукове видання. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-971-2
821.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
822.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
823.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
824.
Шейхо К. Преса Сирії [Книга] / Каміран Шейхо ; Фак-т журналістики Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 190, [1] с., [16] с. іл. : іл. – Парал. назва араб. мовою. – Бібліогр.: с. 177-190. – ISBN 978-966-7651-95-4
825.
Карпенко В.М. Пригоди Марка та Харка [Книга] : роман-жарт / Вадим Карпенко ; [худож.: В. Цах ; вип. у світ: О. Волкова, Т. Капустіна, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 447, [3] с. : іл. – ISBN 966-1516-39-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,