Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Лудчак О.Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лудчак Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
727.
Освітологія: витоки наукового напряму [Книга] : [монографія] / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2012. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 978-966-2748-15-4
728.
Основи вітчизняного парламентаризму [Книга] : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-309-7
729.
Основи вітчизняного парламентаризму [Книга] : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-312-7
730.
Бейлін М.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
731.
Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля [Брошура] : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
732.
Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля [Брошура] : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
733.
Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля [Брошура] : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
734.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
735.
Ван Хорн Основы финансового менеджмента [Книга] = Fundamentals of financial management / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахнович, мл. ; [зав. ред. Н.М. Макарова ; пер. с англ. О.Л. Пелявского ; под ред. А.В. Кравченко]. – 12-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1225, [7] с. : ил., табл. – Прилож.: с. 1151-1161. - Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-8459-1074-9
736.
Язиков О.І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012
737.
Козуля Т.В. Особливості оцінки якості навколишнього середовища і управління екологічною безпекою з позицій сталого розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Козуля Тетяна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2012
738.
Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
739.
Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
740.
Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
741.
Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
742.
Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
743.
Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
744.
Барабан Ю.О. Особливості функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної систем залежно від рівня миш"яку в організмі людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Барабан Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
745.
Нічкало С.І. Отримання та характеристики ниткоподібних мікро- і нанокристалів Si та твердих розчинів Si1-xGex для приладних застосувань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Нічкало Степан Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
746.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
747.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
748.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
749.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
750.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex