Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
702.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
703.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
704.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
705.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
706.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
707.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
708.
Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
709.
Нотаріальні документи: збірник основних зразків [Книга] : станом на 24 грудня 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 211, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0358-9
710.
Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
711.
Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012
712.
Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
713.
Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [Книга] : навч. посібник / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 495, [1] с. : табл. – Додатки: с. 351-495. - На тит. арк.: До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 346-350. – ISBN 978-617-673-087-3
714.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
715.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
716.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
717.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
718.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
719.
Объект "Укрытие" [Книга] : история, состояние и перспективы / В.Н. Герасько, А.А. Ключников, А.А. Корнеев, В.И. Купный, А.В. [и др.] Носовский; В.Н. Герасько [и др.] ; под общ. ред. А.А. Ключникова ; предисл. В.Г. Барьяхтара. – Киев, 1997. – 213, [11] с. : фотоил., табл. – Приложение в конце книги. – Библиогр.: с. 211 и в конце разделов. – ISBN 966-532-002-5
720.
Малінкін С.О. Олігоядерні координаційні сполуки міді(ІІ), нікелю(ІІ) та цинку(ІІ) на основі асиметричних 3,5-заміщених 1H-піразолів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Малінкін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
721.
Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
722.
Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927-1933 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
723.
Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927 - 1933 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
724.
Ломпас О.В. Оптимізація геодезичних і гідрографічних робіт для визначення замуленння водосховищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ломпас Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
725.
Ніколаєнко О.А. Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов республіканської доби) [Автореферат] : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ніколаєнко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex