Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : станом на 1 травня 2012 р. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1024, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-611-01-0373-2
677.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у 2 т. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-239-1(Т.1)
678.
Науково-технічна інформація. (НТІ) [Журнал] : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
679.
Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки [Журнал] : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
680.
Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки [Журнал] : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
681.
Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки [Журнал] : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
682.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-. – ISBN 978-966-8809-48-4
683.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-
684.
Національні моделі економічних систем [Книга] : навч. посібник / [О.О. Бєляєв та ін. ; редкол.: О.Д. Шарапов, Ю.В. Красюк, З.П. Бараник та ін. ; наук. ред. В.І. Сацик] ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 319, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-312-4
685.
Стейн Г. Начинаем изучать французский [Книга] : учебное пособие / Гейл Стейн ; [отв. ред. Л.В. Забродина]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – XXII, 425, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-17-040711-8
686.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
687.
Наша Берегиня [Журнал] : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
688.
Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
689.
Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012
690.
Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті [Книга] : (у двох книгах) : наук.-практич. та документально-джерельний комплекс. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISBN 966-02-1979-2
691.
Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті [Книга] : (у двох книгах) : науково-практич. та документально-джерел. комплекс. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISBN 966-02-1979-2
692.
Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті [Книга] : (у двох книгах) : документи та матеріали. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISBN 966-02-1980-6
693.
Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті [Книга] : (у двох книгах) : документи та матеріали. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISBN 966-02-1980-6
694.
Александров Н.М. Немецко-русский словарь по машиностроению [Книга] : станки и инструменты по обработке металов (с приложением общей терминологии) / Н.М. Александров ; Ленинградс. машиностроительный ин-т. – Ленинград, 1933. – 281 с.
695.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
696.
Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
697.
Нескучный сад [Журнал] : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
698.
Верещагина Н.В. Николай Мирликийский - духовный патрон новообращенного Киева [Книга] : [монография] / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2012. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 178-215. – ISBN 978-966-190-618-0
699.
Трегуб О.І. Німецька національна ідентичність після Другої світової війни: чинники динаміки, ідеологічні та культурні кордони [Автореферат] : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Трегуб Оксана Іванівна ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012
700.
Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу [Книга] / Едвард Лукас ; з англ. переклав П. Таращук. – Київ : Темпора, 2009. – 486, [2] с. – ISBN 978-966-8201-60-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex