Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Дробінка І.Г. Політологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
727.
Горбач О. Політологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
728.
Політологія [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
729.
Мініч А.П. Понняття етичної раціональності в сучасній філософії господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мініч А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
730.
Популярна юридична енциклопедія [Книга] / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, В.А. та ін. Довбня; В.К. Гіжевський [та ін. ; редкол.: І.С. Чиж (голова), В.С. Ковальський (відп. секр.) та ін. ; відп. ред. О.В. Лавринович ; наук. ред. В.Ф. Погорілко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. – ISBN 966-667-039-9
731.
Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") [Книга] / [уклад. А.В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-554-106-6
732.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
733.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
734.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
735.
Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
736.
Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011
737.
Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг [Книга] : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
738.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
739.
Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
740.
Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України [Книга] : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
741.
Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
742.
Правозастосування в лісовому секторі України [Книга] : стан, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд. О. Листопад]. – Київ : Версо-04 ; Світ. банк. – (Програма "Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії")
743.
Погорілко В.Ф. Правознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Погорілко, Г.А. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2010. – 592 с. – Бібліогр.: с. 585-591. – ISBN 978-966-2229-11-0
744.
Калініч Г.Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX століття.: просопографічний портрет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калініч Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
745.
Правоутворення в Україні [Книга] : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін] ; за заг ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Київ. ун-т права НАН України, 2010. – 591, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-196-7
746.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
747.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
748.
Сулим В.Т. Практична граматика німецької мови [Книга] : навчальний посібник / В.Т. Сулим, М.С. Смолій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 303, [1] с. : Бібліогр.: с. 301. – ISBN 978-966-613-772-5
749.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
750.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,