Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
727.
Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011
728.
Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг [Книга] : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
729.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
730.
Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
731.
Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України [Книга] : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
732.
Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
733.
Правозастосування в лісовому секторі України [Книга] : стан, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд. О. Листопад]. – Київ : Версо-04 ; Світ. банк. – (Програма "Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії")
734.
Погорілко В.Ф. Правознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Погорілко, Г.А. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2010. – 592 с. – Бібліогр.: с. 585-591. – ISBN 978-966-2229-11-0
735.
Калініч Г.Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX століття.: просопографічний портрет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калініч Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
736.
Правоутворення в Україні [Книга] : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін] ; за заг ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Київ. ун-т права НАН України, 2010. – 591, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-196-7
737.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
738.
Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики [Книга] / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
739.
Сулим В.Т. Практична граматика німецької мови [Книга] : навчальний посібник / В.Т. Сулим, М.С. Смолій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 303, [1] с. : Бібліогр.: с. 301. – ISBN 978-966-613-772-5
740.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
741.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
742.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
743.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
744.
Буфетов А.И. Предельные теоремы для потоков на поверхностях и групп преобразований [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02 / Буфетов А.И. ; Российская академия наук ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2010
745.
Денисюк Н.С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солідарність" (1980 - 1989 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
746.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
747.
Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру [Книга] : теорія і практика застосування : навчальний посібник / Л.М. Палюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 214 с. – Бібліогр.: с. 185-211 та наприкінці параграфів. – ISBN 978-966-613-757-2
748.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів [Брошура] / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 40 с.
749.
Клименко В.А. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві України [Книга] : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМу, 2010. – 201 с. – Бібліогр.: с. 182-195. – ISBN 978-966-8299-83-4
750.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex