Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
702.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
703.
Первый в космосе [Електронный ресурс. Звукозапись] = The first in space : сборник документальных фильмов к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос : "Человек вернулся из космоса". "Наш Гагарин". "Страницы космических стартов". "Земному притяжению вопреки" / реж. фильма Е. Вермишева ; Фонд "Русский мир" ; Киновидеообъединение "Крупный план". – Москва : РЦСДФ ; Продюсерский центр "АМА", 2010. – 1 DVD. – Продолжительность 158 мин.-Заглавие с этикетки диска
704.
Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
705.
Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Кравченко С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
706.
Перша міжнародна наукова конференція "Парламентські читання" [Книга] : [вибрані роботи учасників Першої щорічної міжнародної конференції "Парламентські читання"] / Лабораторія законодавчих ініціатив ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Програма розвитку законотворчої політики України ; Програми сприяння парламенту України. – Київ : Вістка, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с.150. – ISBN 978-966-8875-70-0
707.
Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні [Книга] : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
708.
Тищенко Є.О. Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Тищенко Є.О. ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2011
709.
Лебеденко Ю.О. Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лебеденко Ю.О. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
710.
Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі [Книга] : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В.О. Васютинського. – Київ : Міленіум, 2010. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8063-10-9
711.
Васильків Н.М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Васильків Н.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
712.
Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
713.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
714.
Полтавська Є.О. Платіжні системи [Книга] : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 219, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 195-203. – ISBN 978-966-676-418-1
715.
Сосюрка О.С. Побудова математичної моделі і розв"язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сосюрка О.С. ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2010
716.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
717.
Податковий кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 16 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 479, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
718.
Податкові конфлікти: особливості вирішення [Книга] : навчальний посібник / [Трофімова Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.В. Трофімової ; М-во освіти і науки України, Держ. подат. адмін. України, Нац. ун-т держ. подат. служби України, НДІ фін. права. – Київ : КНТ, 2010. – 360 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-359 та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-373-568-9
719.
Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
720.
Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського [Книга] / Олена Бистрова ; [ред. Р.Т. Гром"як] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль ; Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
721.
Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури [Книга] / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
722.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
723.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
724.
Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Малкіна Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
725.
Копитова Л.С. Політичне лідерство як феномен сучасної політичної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Копитова Л.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,