Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
652.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
653.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
654.
Максимович М.А. Об участии Московского университета в просвещении России [Книга] / М.А. Максимович ; [добір ілюстр. : В.А. Короткий, І.І. Тіщенко] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Факсим. изд. – [Київ] : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 47 с. – Факсим. изд. статьи, опубл. в журнале "Русский зритель". М.: В Университетской типографии, 1830. – ISBN 978-966-439-169-3
655.
Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
656.
Смірнов О.П. Обгрунтування параметрів електророзрядного способу декольматації свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Смірнов О.П. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
657.
Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
658.
Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності [Книга] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслак О.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Каравела, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-2229-21-9
659.
Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Київ : Каравела, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 303-315. – ISBN 978-966-2229-18-9
660.
Олександр Олександрович Чувпило - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Брошура] : біобібліографічний покажчик / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Центральна наукова б-ка ; [укл. Чижов О.П.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 26
661.
Шнюков Е.Ф. Оолиты [Книга] / Е.Ф. Шнюков, Г.Н. Орловский ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей, Отд-ние морской геологии и осадоч. рудообразования, Литолог. ком. Украины. – Киев, 2008. – 214, [2] с., [3] л. фотогр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 195-215. – ISBN 978-966-02-4568-6
662.
Есфандіярфард Маліхех Оптимізація інвестиційного портфелю в нечітких умовах з використанням прогнозування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Есфандіярфард Маліхех ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
663.
Присяжний М. Організація роботи редакції газети і праці журналіста [Книга] : навчальний посібник / Михайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 179, [3] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-590-5
664.
Освіта України - 2007 [Книга] : інформаційно-аналітичні матеріли діяльності Міністерства освіти і науки України у 2007 році / МОНУ ; [уклад. : К.М. Левківський, В.П. Погребняк, А.К. Солоденко та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-346-460-2
665.
Скальський В.Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю [Книга] : навчальний посібник / В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 384, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 377-382. – Бібліогр.: с. 375-376. – ISBN 978-966-613-646-9
666.
Заверуха Н.М. Основи екології [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 304 с. – ISBN 966-8019-51-2
667.
Цегелик Г.Г. Основи економетрії [Книга] : текст лекцій / Г. Г. Цегелик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131
668.
Михайлин І.Л. Основи журналістики [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Л. Михайлин. – 5-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0175-2
669.
Птащенко О.О. Основи квантової електроніки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
670.
Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу [Книга] : підручник: у 2 ч. / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-748-0
671.
Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу [Книга] : у 2 ч. : підручник / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-749-7
672.
Основи реклами і зв"язків із громадськістю [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
673.
Топчієв О.Г. Основи суспільної географії [Книга] : підручник для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
674.
Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011
675.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,