Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Олександр Олександрович Чувпило - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Брошура] : біобібліографічний покажчик / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Центральна наукова б-ка ; [укл. Чижов О.П.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 26
652.
Шнюков Е.Ф. Оолиты [Книга] / Е.Ф. Шнюков, Г.Н. Орловский ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей, Отд-ние морской геологии и осадоч. рудообразования, Литолог. ком. Украины. – Киев, 2008. – 214, [2] с., [3] л. фотогр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 195-215. – ISBN 978-966-02-4568-6
653.
Есфандіярфард Маліхех Оптимізація інвестиційного портфелю в нечітких умовах з використанням прогнозування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Есфандіярфард Маліхех ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
654.
Присяжний М. Організація роботи редакції газети і праці журналіста [Книга] : навчальний посібник / Михайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 179, [3] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-590-5
655.
Освіта України - 2007 [Книга] : інформаційно-аналітичні матеріли діяльності Міністерства освіти і науки України у 2007 році / МОНУ ; [уклад. : К.М. Левківський, В.П. Погребняк, А.К. Солоденко та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-346-460-2
656.
Скальський В.Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю [Книга] : навчальний посібник / В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 384, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 377-382. – Бібліогр.: с. 375-376. – ISBN 978-966-613-646-9
657.
Заверуха Н.М. Основи екології [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 304 с. – ISBN 966-8019-51-2
658.
Цегелик Г.Г. Основи економетрії [Книга] : текст лекцій / Г. Г. Цегелик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131
659.
Михайлин І.Л. Основи журналістики [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Л. Михайлин. – 5-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0175-2
660.
Птащенко О.О. Основи квантової електроніки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
661.
Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу [Книга] : підручник: у 2 ч. / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-748-0
662.
Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу [Книга] : у 2 ч. : підручник / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-749-7
663.
Основи реклами і зв"язків із громадськістю [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
664.
Топчієв О.Г. Основи суспільної географії [Книга] : підручник для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
665.
Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011
666.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
667.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
668.
Хибель М. Основы векторного анализа цепей [Книга] = Fundamentals of vector network analysis / Михаэль Хибель ; пер с англ. С.М. Смольского ; под ред. Уте Филипп. – Москва : МЭИ, 2009. – 500, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 453-459. – ISBN 978-5-383-00442-5
669.
Раушер К. Основы спектрального анализа [Книга] : [справ. изд.] / Кристоф Раушер, [Йанссен Фолькер, Минихольд Роланд] ; под ред Ю.А. Гребенко ; пер. с англ. С.М. Смольского. – Москва : Rohde & Schwarz ; Горячая линия - Телеком, 2006. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-93517-294-1
670.
Висоцький М.В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Висоцький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
671.
Пашко М.М. Особливості формування фінансового капіталу [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пашко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
672.
Лисица В.Н. Особые экономические зоны в Российской Федерации [Книга] / В.Н. Лисица ; Российская академия наук ; Сибирское отд-ние ; Ин-т философии и права ; М-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 360 с. – Библиогр.: с. 349-358. – ISBN 978-5-94520-068-5
673.
Колубай С.К. Ответственность и закон кармы [Книга] : лекция и философские этюды / С.К. Колубай. – 3-е изд., исправл. и доп. – Харьков : Рериховское философское общество им. Г.С. Сковороды, 2004. – 64 с. – ISBN 966-95016-3-6
674.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
675.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex