Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012
702.
Сидорук С.М. Плазмове реформування вуглеводневих палив в імпульсних плазмово-рідинних системах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
703.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
704.
Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) [Книга] / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
705.
Плосконос М.Ю. Покращення поперечних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Плосконос Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012
706.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
707.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
708.
Черветто А. Политическая оболочка [Книга] / Арриго Черветто. – Санкт-Петербург : Центр междунар. исслед. "Новый Прометей", 2010. – 295, [7] с. – Алф. указ.: c. 293-295. – ISBN 978-5-9901606-4-4
709.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
710.
Рыбаков А.В. Политический класс [Книга] : учебное пособие / А.В. Рыбаков, А.В. Крутов, М.С. Осипова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Моск. авиационный ин-т (нац. исследовательский ун-т). – Москва : Изд-во МАИ, 2011. – 95, [1] с. – Библиогр.: с. 89-91. – ISBN 978-5-4316-0041-8
711.
Крутов А.В. Политический прогресс: концепция и актуальные проблемы [Книга] / А.В. Крутов. – Москва : МАИ-ПРИНТ, 2009. – 251, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – (Научная библиотека). – ISBN 978-5-7035-2052-9
712.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Общественно-политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т научн. информации по общественным наукам РАН. – Москва, 1997-
713.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 1997-
714.
Корома Н.С. Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Корома Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
715.
Корома Н.С. Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України [Дисертація] : дис. ... [канд. геогр. наук] : 11.00.02 / Корома Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
716.
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз [Книга] : [монографія] / [Ф.М. Рудич та ін. ; за ред. Ф.М. Рудича] ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6212-6
717.
Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні [Книга] : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
718.
Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) [Книга] : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
719.
Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України [Брошура] : збірник матеріалів міжнародної конференції, 16 травня 2011 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. О.О. Котелянець]. – Київ : НІСД, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-554-146-2
720.
Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
721.
Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі [Брошура] : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
722.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
723.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
724.
Права людини в Україні - 2011 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
725.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex