Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі [Брошура] : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
727.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
728.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
729.
Права людини в Україні - 2011 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
730.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
731.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
732.
Правила ведення робочої карти артилерії [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 147 с. : іл., табл. – Додатки: с. 121-145. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 378-966-657-391-2
733.
Руденко П.Й. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата [Книга] / [П.Й. Руденко, П.В. Полениця, О.В. Смірнов [та ін.] ; під заг. ред. В.М. Рябоконь] ; М-во оборони України, Управління ракетних військ і артилерії. – Київ ; Суми : Сумський державний університет, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Додатки: с. 164-248
734.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
735.
Осташова В.О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні [Книга] : монографія / В.О. Осташова ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава : [РВВ ПДАА], 2012. – 169 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 149-168. – ISBN 978-966-2088-61-8
736.
Макаруха З.М. Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Макаруха Зоряна Мар"янівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
737.
Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павло Федотович ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
738.
Челпан Р.В. Правові та організаційні засади охорони українських лісів від пожеж: історико-правове дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Челпан Роман Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012
739.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
740.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
741.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
742.
Рейнгард И.А. Природа и Человек [Книга] : стихи / Игорь Рейнгард. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 235, [1] с. : ил. – ISBN 966-551-135-1
743.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
744.
Гальченко Г.И. Причины и следствия в жизни человека и общества [Книга] : лекция пятая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионова С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52, [4] с. – ISBN 978-966-2297-05-8
745.
Гончарук А.З. Пріоритети політики України щодо країн Азії [Книга] : аналітична доповідь / [Гончарук А.З., Кобзаренко А.М., Микал О.К. ; за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-144-8
746.
Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития [Книга] : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
747.
Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса [Книга] : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
748.
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні [Книга] : матеріали XVIIІ регіон. наук.-практ. конф. (26-27 січ. 2012 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2012. – 407, [1] с.
749.
Проблеми едиційної та камеральної археографії [Журнал] : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0561-X
750.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,