Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Клінічна генетика [Журнал] / Мін. охорони здоров"я України; Харківський нац. мед. ун-т; Український ін-т клінічної генетики. – Харків, 2011-
502.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.3). – ISSN 0201-6354
503.
Сенченко М.І. Книжкова палата України [Книга] : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
504.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
505.
Коммунизм или варварство? [Книга]. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – 119, [6] с. – Библиогр.: с. 113-119. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-3-7
506.
Приходько В.М. Комп"ютерна схемотехніка [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Приходько В.М., Євсеєв С.П., Садовий К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288. – ISBN 978-966-676-234-7
507.
Комп"ютерні інформаційні технології: освітні і наукові аспекти [Книга] : матеріали наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учених (м. Ужгород, листоп. 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2011. – 170, [2] с. : іл. – Резюме англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2075-22-9
508.
Комп"ютерні науки та інженерія [Книга] = Computer science and engineering : матеріали 2-ї Міжнар. конф. молодих науковців CSE-2007, 4-6 жовт., 2007, Україна, Львів. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 231, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. - Покажч.: с. 231. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-649-9
509.
Комп"ютерні науки та інженерія [Книга] = Computer science and engineering : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка», Міжнар. молодіж. фестиваль науки "Litteris et artibus" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 359, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та дані на обкл. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-553-781-6
510.
Пузиренко О.Ю. Комп"ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовленні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пузиренко Олександр Юрійович ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012
511.
Закржевський О.Ю. Комплексна переробка та утилізація хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Закржевський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – Львів, 2011
512.
Заблоцька Р.О. Кон"юнктура світового ринку послуг [Книга] : навчальний посібник / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-439-490-8
513.
Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз [Книга] : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Іващенко Г.А., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – ISBN 978-966-676-474-7
514.
Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України [Книга] / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 749, [3] с. : іл., табл. – Додатки: с. 698-729.- Предм. покажч.: с. 730-743. – Бібліогр.: с. 659-697 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-76-2
515.
Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
516.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
517.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
518.
Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
519.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
520.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
521.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
522.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
523.
Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи [Книга] / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 966-524-136-2
524.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
525.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,