Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
577.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
578.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
579.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
580.
Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе [Книга] : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
581.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
582.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
583.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
584.
Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кофман Борис Якович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012
585.
Криштопа О.М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Криштопа Оксана Миколаївна ; М-во науки та освіти, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
586.
Криштопа О.М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Криштопа Оксана Миколаївна ; М-во науки та освіти, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
587.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
588.
Черветто А. Многополярный мир [Книга] : 1990-1995 : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Montreuil-sous-Bois : Марксистская наука, 2006. – XXI, 323 с. : карты. – Указ.: c. 304-323. – Библиогр.: с.301-302. – ISBN 2-912639-21-2
589.
Савойська С.В. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Книга] / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2011. – 408 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2133-57-8
590.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
591.
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі [Книга] : монографія / [Авшенюк Н.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-216. – ISBN 978-966-644-201-0
592.
Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
593.
Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
594.
Аннєнкова І.П. Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Книга] : навч. посібник / І.П. Аннєнкова, Є.Л. Стрельцов, М.В. Ткаченко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 178, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – ISBN 978-966-438-488-6
595.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
596.
Бондарчук В.О. Музичне життя Черкащини XIX - початку XX століття у контексті становлення професіоналізму в музичній культурі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондарчук Віктор Олексійович ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012
597.
Пушкар О.І. Мультимедійні видання [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Пушкар О.І., Климнюк В.Є., Браткевич В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-676-486-0
598.
Тимченко В.П. На схилі віку [Книга] : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2006. – 248 с. : іл. – ISBN 966-652-102-4
599.
Мулярчук І.Ф. Наголоси [Книга] / Мулярчук І.Ф. – Фастів : Поліфаст, 2012. – 112, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2587-03-6
600.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформ., міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex