Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Костюк М.М. Лінгвопоетичні особливості французького символізму кінця XIX - початку XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Костюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
552.
Літературознавчі студії [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир : ЖДУ
553.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
554.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
555.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
556.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
557.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
558.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
559.
Жук І. Львів Левинського: місто і будівничий [Книга] : [альбом] / Ігор Жук ; [пер. на англ. : М. Голдгабер, М. Гудь ; фото. : І. Жука, З. Тютюнник]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-465-322-7
560.
Дейнегіна Т.О. Майстерність телеведучого [Книга] : вступ до спеціальності : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Т.О. Дейнегіна. – Луганськ : Шико ; Віртуальна реальність, 2010. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 321-329, в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-155-5
561.
Кліменко О.М. Макроекономіка [Книга] : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
562.
Довгаль Е.А. Макроэкономика [Книга] : учеб. пособие для студ. экономических спец. [высших учеб. заведений] / Е.А. Довгаль ; Народная украинская акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 299, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 293-296. – ISBN 978-966-8558-89-4
563.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
564.
Гураль-Сверлова Малакологічний фонд [Книга] / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : Державний природознавчий музей, 2012. – 252, [1] с. + CD. – (Наукові колекції Державного природознавчого музею / відп. ред. вип. О.С. Климишин, ISSN 966-02-3414-7 ; вип. 4). – ISBN 978-966-02-6323-9
565.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
566.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
567.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
568.
Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях [Книга] : монографія / [Малярець Л.М. та ін. ; за заг. ред. Малярець Л.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-269. – ISBN 978-966-676-463-1
569.
Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в українських ЗМІ [Книга] : словник / Дмитро Сизонов ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 978-966-439-499-1
570.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
571.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
572.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
573.
Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
574.
Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
575.
Методи досліджень мінеральних підземних вод [Книга] : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навчальних закладів / О.Л. Шевченко [та ін.] ; [ ред. Л.Л. Воронцова] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 240 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 225-228. – ISBN 978-966-439-451-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,