Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
652.
Бурбан А.Ф. Окисно-відновні реакції [Брошура] : навчально-методичний посібник / Анатолій Бурбан, Михайло Брик, Луція Забава. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-966-634-582-3
653.
Юрків В. Олекса Довбуш [Книга] : історична поема / Василь Юрків. – Дрогобич : Сурма С.І., 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 536. – ISBN 978-966-96945-0-8
654.
Ольга Петрова [Книга] : біобібліографічний покажчик : у 2-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка ; [уклад. : Н. Казакова, О. Кордюкова]. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2012. – 151, [3] с., [3] с. фотоіл. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. : В.П. Моренець (голова), В.Є. Панченко, Л.І. Кострова та ін.)
655.
Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012
656.
Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
657.
Баровська А.В. Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) [Книга] : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [2] с. : схеми. – ISBN 978-966-554-150-9
658.
Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxGa1-xAs/GaAs та Si1-xGex/Si з наноострівцями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
659.
Попович О.С. Органи самоврядування і право вірменських громад в Україні (XVI - XVIII ст.) [Книга] : монографія / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2011. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 271-307. – ISBN 978-966-2405-90-3
660.
Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
661.
Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-029-5
Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
662.
Злупко С.М. Основи регіонології [Книга] = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
663.
Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
664.
Олексик Х.М. Основи теорії права і держави [Книга] : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
665.
Демченко О.О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Демченко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012
666.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
667.
Основы геоархеологии [Книга] : учебное пособие / В.В. Зайков [и др.] ; под ред. В.В. Масленникова ; М-во образования и науки РФ ; Южно-Уральский гос. ун-т, Филиал в г. Миассе, Каф. "Геология". – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 264 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 249-255. – ISBN 978-5-696-04152-0
668.
Холод А.М. Основы имиджелогии [Книга] : учебное пособие / Холод А.М. ; Киевский междунар. ун-т, Ин-т журналистики. – Киев : [КиМУ], 2011. – 181, [3] с. – ISBN 978-966-8299-59-8
669.
Бернгольц П. Основы политической экономии [Книга] : [учебник : в 2-х тт.] / Питер Бернгольц, Фридрих Браер ; [авт. перевода В. Невесенко] ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченка. – [3-е изд.]. – Киев : РИЦ "Киев. ун-т". – ISBN 966-594-080-5(Т. 1)
670.
Бернгольц П. Основы политической экономии [Книга] : [учебник : в 2-х тт.] / Питер Бернгольц, Фридрих Браер ; [авт. перевода В. Невесенко] ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченка. – [3-е изд.]. – Киев : РИЦ "Киев. ун-т". – ISBN 966-594-083-X
671.
Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
672.
Ляшина А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові [Книга] / А.Г. Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-119. – ISBN 978-966-2075-27-4
673.
Остап Парасюк. Слава Української науки [Книга] : пропам"ятна збірка / НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; [уклад. : Н. Вірченко, В. Козирський ; редкол. : А. Загородній, Н. Вірченко, В. Козирський]. – Київ : [Поліграфічна дільниця ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України], 2011. – 590 с., [32] с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-02-6216-4
674.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
675.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex