Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Шапарь В.Б. Психология религиозных сект [Книга] / В.Б. Шапарь. – Минск : Харвест, 2004. – 381 с., [3] с. – Библиогр.: с. 372-376. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-1937-6
752.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
753.
Лубський В.І. Релігієзнавство [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-021-9
754.
Путренко В.В. Ресурсозбереження: регіональний аспект [Книга] = Resource saving: regional aspect : монографія / В.В. Путренко ; [наук. ред. С.А. Лісовський] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2011. – 224, [1] с. : іл., табл. – Паралельна назв. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 198-220. – ISBN 978-966-02-6117-4
755.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
756.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
757.
Молдован О.О. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи [Книга] : аналітична доповідь / [Молдован О.О., Шевченко О.В., Єгорова О.А. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. : табл. – ISBN 978-966-554-145-5
758.
Сидорук С.М. Реформування вуглеводнів в імпульсних плазмово-рідинних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
759.
Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання [Книга] : аналітичний звіт / Віталій Кравчук, Олена Прем"єрова ; Ін-т економічних досліджень та політ. консультацій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-187-141-9
760.
Мойсеїв І.К. Ріднота і смисл [Книга] : вертикальна філософія / Ігор Мойсеїв. – Київ : [УкрСІЧ], 2012. – 308 с. : іл. – ISBN 978-966-378-238-6
761.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
762.
Листопад О.А. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки [Книга] : навчально-методичний посібник / О.А. Листопад. – Одеса : [Видавець Букаєв В.В.], 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-2070-58-3
763.
Макарова Г.І. Розмовляймо українською [Книга] = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; Міжнародна школа україністики НАН України ; [ відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех. ; ред. С. Яковенко]. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-966-8347-91-7
764.
Макарова Г.І. Розмовляймо українською [Книга] = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; [відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех ; ред. С. Яковенко] ; Міжнародна школа україністики НАН України. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-966-8347-92-4
765.
Макарова Г.І. Розмовляймо українською [Книга] = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; [відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех ; ред. С. Яковенко] ; Міжнародна школа україністики НАН України. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-617-598-057-6
766.
Ганчо А.В. Розроблення основ технологій одержання полівінілпіролідон-силікатних модифікаторів термопластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Ганчо Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
767.
Розслідування торгівлі дітьми [Книга] : [навчально-практичний посібник] / [Бардацька О.В. та ін. ; за ред. Осики І.М.] ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : [American Bar Association], 2011. – 236 с. – Бібліогр.: с. 225-231
768.
Роксолана Зорівчак [Книга] = Roksolana Zorivchak : біобібліографічний покажчик 2004-2011 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передмови А. Содомора]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – 365, [3] с., [4] арк. фотогр. : портр. – Парал тит. арк. та вступ. слово парал. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30)
769.
Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов [Книга] = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
770.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
771.
Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність [Книга] = Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук. конф. "Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність" (30 черв.-1 лип. 2009 р., м. Сату-Маре, Румунія) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т ; Повітовий музей Сату-Маре ; [ред. рада: Ващук Ф.Г. та ін. ; редкол.: Вовканич І.І. (голова) та ін.]. – Ужгород ; Caтy-Mape : ЗакДУ, 2011. – 575, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-2075-18-2
772.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
773.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
774.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
775.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex