Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Панасюк Б.Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка [Книга] : [наукове дослідження] / Броніслав Панасюк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-2133-53-0
877.
Спанатій О.С. Український самвидав 1960-80-х років: сегмент неперіодичних видань [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Спанатій О.С.; Санатій Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
878.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
879.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
880.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
881.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
882.
Хоменко І.А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва: погляд соціального дослідника [Книга] : конспект лекцій / І.А. Хоменко ; [наук. ред. Різун В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 299-325. – ISBN 978-966-423-204-0
883.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
884.
Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція [Дисертація] : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012
885.
Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології [Книга] : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
886.
Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
887.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
888.
Черветто А. Унитарный империализм [Книга] : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
889.
Черветто А. Унитарный империализм [Книга] : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
890.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
891.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
892.
Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; НАН України ; Криворіз. ботанічний сад. – Кривий Ріг, 2012
893.
Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
894.
Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
895.
Карпук В.В. Фармакогнозия [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений по биологическим спец. / В.В. Карпук ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2011. – 337, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-329. – (Серия "Классическое университетское издание" : основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного университета / ред. совет : С.В. Абламейко (пред. совета), В.Л. Клюня (зам. пред.), И.Е. Лукьянчик (отв. секретарь) и др.). – ISBN 978-985-518-430-1
896.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
897.
Шиженский Р.В. Философия доброй силы: жизнь и творчество Доброслава (А.А. Добровольского) [Книга] : монография / Р.В. Шиженский ; Нижегородское отд-ние Ин-та рос. истории РАН. – Пенза : Научно-издательский центр "Социосфера", 2012. – 218 с. : фотоилл. – Библиогр.: с. 173-186. – ISBN 978-5-91990-055-9
898.
Стефанов О. Философия души и наследие [Книга] : от античности к современности / Орлин Стефанов. – София : [б. и.], 2011. – 108 с.
899.
Философия науки [Книга] : системный аспект : учеб. пособ. для преподавателей, аспирантов, магистров филос. и нефилос. спец. / А.И. Уемов, Л.Н. Терентьева, А.В. Чайковский, Ф.А. Тихомирова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 358, [2] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-190-440-7
900.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex