Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
802.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Ліга соц. працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
803.
Іванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Іванова. – Київ : Задруга, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 395-413. – ISBN 978-966-406-069-8
804.
Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства [Книга] : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
805.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
806.
Соціальні аспекти податкової політики [Книга] : монографія / [Іванов Ю.Б. та ін. ; за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-676-452-5
807.
Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні [Книга] : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
808.
Корзова Л.Ю. Соціально-політичний театр А.Б. Вальєхо [Книга] : [монографія] / Л.Ю. Корзова. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 150 с. – Бібліогр.: с. 137-149. – ISBN 966-8188-71-3
809.
Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології [Дисертація] : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
810.
Юрій М.Ф. Соціологія [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
811.
Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ, 2011
812.
Список наукових праць Рудька Георгія Ілліча (1980-2011 рр.) [Книга]. – Київ : [б.в.], 2012. – 70 с.
813.
Холод О.М. Спічрайтинг [Книга] : курс лекцій для студентів, що навчаються за спец. 6.030201 - журналістика зі спеціалізацією - реклама та зв"язки з громадськістю / Холод О.М. ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : [КиМУ], 2011. – 136, [3] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-966-8299-59-7
814.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
815.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
816.
Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
817.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования [Книга] : описание, объяснение, понимание социальной реальности : учебник для студ. высших учеб. заведений / В.А. Ядов в сотрудничестве с В.В. Семеновой ; Ин-т социологии РАН. – Москва : Добросвет, 1999. – 596 с. : ил., табл. – Приложения : с. 486-566. – Библиогр.: с. 567-596. – ISBN 5-7913-0036-0
818.
Гриценко С.І. Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці [Книга] : монографія / Гриценко Сергій Іванович, Таранич Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. маркетингу. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2010. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-224. – ISBN 978-966-639-433-3
819.
Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства [Книга] : Україна і світ : економіка, політологія, соціологія / Михайло Павловський. – Київ : Техніка, 2001. – 309, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 303-307. – ISBN 966-575-064-X
820.
Войтюк І.Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
821.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
822.
Суддівське самоврядування [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
823.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
824.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
825.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Книга] : навч. посібник [для вищих та середніх спец. навч. закладів] / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 6-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-498-069-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,