Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Высоцкий И.Ф. Так начиналась война [Книга] : [1941-1945] : стихи / Высоцкий Иван Федорович. – Киев : Гнозис, 2010. – 73, [1] с. : портр. – Стихи на укр. и рус. языках
827.
Тактична підготовка підрозділів артилерії [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 528 с. : іл., табл. – Додатки: с. 471-526. – Бібліогр. : с. 438-439. – ISBN 978-966-657-340-0
828.
Мовчан П. Твори в трьох томах [Книга] / Павло Мовчан ; [упоряд. Л. Голота ; ред. В. Осадчий]. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-7551-07-5
829.
Мовчан П. Твори в трьох томах [Книга] / Павло Мовчан ; [упоряд. Л. Голота ; ред. В. Осадчий]. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-7551-10-5
830.
Мовчан П. Твори в трьох томах [Книга] / Павло Мовчан ; [упоряд. Л. Голота ; ред. В. Герман]. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-7551-08-3
831.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
832.
Якібчук М.В. Творчість Зеновія Красівського та о. Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності [Книга] : монографія / Якібчук Марія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 184 с. – Бібліогр.: с. 159-182. – ISBN 978-966-694-151-3
833.
Доманська О.А. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доманська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
834.
Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям [Книга] : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
835.
Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
836.
Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення [Книга] : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
837.
Льовкіна О.Г. Теорії ефективної діяльності: тектологія О. Богданова та праксеологія Т. Котарбіньського [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Льовкіна Олена Геннадіївна ; М-во науки і освіти, молоді і спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
838.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
839.
Горошкіна О.М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах [Книга] / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова, А.В. Нікітіна. – Харків : Основа, 2012. – 171, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-171. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98). – ISBN 978-617-00-1207-4
840.
Теплофизика аварий ядерных реакторов [Книга] : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 527, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 512-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6194-5
841.
Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика [Книга] : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-966-694-150-6
842.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
843.
Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
844.
Плахотна Ю.М. Технологія функціональних жирових емульсій на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Плахотна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків, 2012
845.
Мрига П.Н. Тлумачний словник театральних термінів [Книга] / Петро Мрига ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 240 с. : іл.
846.
Тлумачник смолянської говірки [Брошура] / [упоряд. Андрій Сніжко]. – Київ : LAT&K, 2009. – 48 с. – ISBN 978-966-2944-37-2
847.
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район [Книга] / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 307, [1] с. – Геогр. покажч.: с. 303-307. – ISBN 978-966-361-478-6
848.
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони [Книга] / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 345, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 340-345. – ISBN 978-966-361-549-3
849.
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Луцький район і м.Луцьк [Книга] / упоряд. та авт. комент. І. Пущук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-361-393-2
850.
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Рожищенський і Маневицький райони [Книга] / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 382, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 374-382. – ISBN 978-966-361-491-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex