Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
702.
Кузнецов О.О. Стеганографія [Книга] : навч. посібник / Кузнєцов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Додатки: с. 207-229. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-676-483-9
703.
Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Растоптанные петуньи. Орфей сходит в ад [Книга] : пьесы / Теннесси Уильямс ; [пер. с англ. : Г.П. Злобин, П.Л. Мелкова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 276, [12] с. – (Классическая и современная пьеса). – ISBN 978-5-17-063206-0
704.
Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) [Книга] : біобібліографічний покажчик / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського ; Ін-т біографічних досліджень ; [уклад. Т.І. Ківшар ; наук. ред. В.І. Попик ; заг. ред. Т.В. Бишова ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), В.М. Горовий, Л.А. Дубровіна та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 196, [4] с. – На авантит.: До 140-річчя від дня народження Степана Онисимовича Сірополка. – ISBN 978-966-02-6371-0
705.
Рембо А. Стихотворения [Книга] = Poesies : пер. с фр. / Артюр Рембо ; предисл. Жерара Мартена ; сост., послесл. и коммент. Михаила Яснова. – Москва : Текст, 2011. – 316, [4] с. – Авт. также на фр. яз.: Arthur Rimbaud. - Текст парал. на рус. и фр. яз. – ISBN 978-5-7516-0985-6
Сборник содержит полное собрание поэтических произведений А. Рембо в современных переводах видных переводчиков французской поэзии: Е. Витковского, Р. Дубровкина, Г. Кружкова, В. Микушевича и М. Яснова.
706.
Волошин М.А. Стихотворения [Книга] / Максимилиан Волошин ; [сост. и авт. предисл. Е. Марков]. – Москва : Эксмо, 2009. – 301, [3] с. – (Золотая серия поэзии / оформл. А. Новикова). – ISBN 978-5-699-38019-0
Максимилиан Волошин славен не лирикой. Слишком милосердным он был для страстно чеканящей жизнь лирики. Но его книги "Неопалимая купина", "Путями Каина" следует читать как откровение ветхозаветных пророков Исайи или Иезекииля. Лицом к лицу лица не увидать; кому-то живой Волошин виделся комично выспренним. Впрочем, никто не отнимал у пророка права быть комичным.
707.
Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза [Книга] / Осип Эмильевич Мандельштам ; [сост., вступ. ст., коммент. П. Басинского]. – Москва : Эксмо, 2011. – 731, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-33267-0
708.
Василик А.Р. Стратегія М. Рудницького в контексті історії українського художнього перекладу XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Василик Анастасія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
709.
Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011
710.
Білик Т.Ю. Структурні, електричні та оптичні властивості пористого кремнію для фотоелектричних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Білик Тетяна Юріївна ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2012
711.
Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоі та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
712.
Студії з ономастики та етимології [Журнал] : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Довіра. – ISBN 978-966-507-256-0
713.
Рябошапко Г. Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави [Книга] : [монографія] / Галина Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – 519, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-397-158-5
714.
Судовий захист прав і свобод людини від порушень з боку Парламенту, Президента, Уряду України [Книга] : материали конференції, м. Київ, 23 січня 2012 року / Центр політико-правових реформ ; [упоряд. Ю. Кириченко ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 78, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-439-4
715.
Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН [Книга] : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 363, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-363. – ISBN 978-617-673-155-9
716.
Муратов А.А. Судьбы чехов в России, XX век. Путь от Киева до Владивостока [Книга] / Александр Муратов, Дина Муратова. – Прага : Русская традиция, 2012. – 344 с. : фотоил. – Библиогр. в подстр. прим. – ISBN 978-80-905145-2-2
717.
Стрішенець Н.В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект [Книга] : монографія / Н.В. Стрішенець ; [наук. ред. О.С. Онищенко ; ред. О. Косюк] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 500, [2] с. – Бібліогр.: с. 446-501 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6091-7
718.
Магаляйш Сучасні трансформації мультикультуральної стратегії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Магаляйш де Соуза Остапенко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
719.
Рудой А.И. Сущее [Книга] / Анатолий Рудой. – Киев : Кафедра, 2012. – 251, [1] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 249-250. – (Серія "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2075-03-4
720.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
721.
Лоуренс Д.Г. Сыновья и любовники [Книга] : роман / Дэвид Герберт Лоуренс ; [пер. с англ. Раисы Облонской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 568, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-1127-1
722.
Гаврилюк О.М. Таємниці минулого козацької Лисянки [Книга] / Олександр Гаврилюк ; [за ред. В. Сергійчука] ; Лисянське районне козацьке т-во ; ВГО "Українське реєстрове козацтво". – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 306, [2] с. : фотоіл. – Додатки: с. 255-259. – Бібліогр.: с. 207-254 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2911-49-7
723.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
724.
Ющишин О.І. Творчість Івана Вишенського в контексті вітчизняної полемічної традиції [Книга] : монографія / О.І. Ющишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-255. – ISBN 978-966-617-291-7
725.
Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,