Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Куйбіда Р.О. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського Союзу [Книга] / Р. Куйбіда, В. Тимощук ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-541-006-4
Книжка є першим порівняльно-правовим оглядом систем адміністративної юстиції в усіх 15 державах - республіках колишнього СРСР.
652.
Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
653.
Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка]. – Київ : Конус-Ю, 2011. – 724, [4] с. – На обклад. зазнач.: Проект фінансується Європейським Союзом. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-14-5
654.
Бачурін Л.Л. Розробка способу визначення ефективності поверхневої енергії гірських порід для прогнозування стану гірничого масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Бачурін Леонід Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2012
655.
Пащетник О.Д. Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Пащетник О.Д.; Пащеткин Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
656.
Семків М.Я. Розсіювання пружної хвилі на локальній неоднорідності у хвилеводі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук/ техн. наук : 01.02.04 / Семків Михайло Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
657.
Тойнби А.Дж. Роль личности в истории [Книга] / Арнольд Дж. Тойнби ; [пер. с англ. : Е. Доброхотовой-Майковой, И. Майгуровой]. – Москва : Астрель, 2012. – 222, [2] с. – ISBN 978-985-18-1259-8
658.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
659.
Российские правила каталогизации [Книга] = Russian cataloguing rules / [Н.Н. Каспарова и др. ; редкол.: Н.Н. Каспарова, Е.И. Загорская, Т.А. Бахтурина, и др.] ; Рос. библиогр. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации ; Рос. гос. б-ка. – 2-е изд., испр. – Москва : Пашков дом, 2008. – 660, [4] с. : табл. – Авт. указ. на с. 5-6. - Парал. тит. л. англ. - Прилож.: с. 653-661. – ISBN 978-5-7510-0410-1
660.
Рукописна та книжкова спадщина України [Журнал] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
661.
Рукописна та книжкова спадщина України [Журнал] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
662.
Біленький Є.А. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] / Є.А. Біленький, С.О. Булатова ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н.М. Зубкова, М.Л. Скирта, О.С. Боляк] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису. – Київ : [Друкарня Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2011. – 251, [5] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6296-6
663.
Ковальчук Г.І. Рукописні книги та стародруки [Книга] : [навч. посібник] / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-02-5640-8
664.
Бабка Л. Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие [Книга] : к 90-летию начала Русской акции помощи в Чехословакии / Нац. б-ка Чешской Республики - Славянская б-ка ; Гражданское объединение "Русская традиция" ; сост. : Л. Бабка, И. Золотарев. – Прага : Русская традиция, 2012. – 360 с. : фотоил. – Библиогр. в подстр. прим. – ISBN 978-80-7050-609-7 ; 978-80-905145-1-5
665.
Ерофеев В.В. Русская красавица [Книга] / Виктор Ерофеев. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02533-2
"Русская красавица" - самый знаменитый роман Виктора Ерофеева, написанный в начале 1980-х, но вышедший в свет лишь десять лет спустя, был переведен на двадцать языков. Европейские критики восприняли это произведение как одно из крупнейших событий литературы постмодерна. Красота, доставшаяся героине романа Ирине, провинциалке, с наивной отвагой отправившейся покорять столицу, - это обещание счастья, так и не исполненное судьбой. Захватывающий дыхание фантасмагорический монолог о вечности, длящейся мгновение, имя которому жизнь.
666.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки,молодежи и спорта Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
667.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
668.
Русский язык в поликультурном мире. 2011 [Книга] : V междунар. научно-практ. конференция, (8-10 июня 2011 г., г. Ялта) : сб. науч. работ / под общ. ред. Л.А. Кудрявцевой ; [редкол. : Г.Ю. Богданович, Е.П. Голобородько, Л.В. Вознюк и др.] ; Укр. ассоциация препод. русского языка и литературы. – Киев : [Аванпост-Прим], 2012. – 255, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. – ISBN 978-617-502-032-6
669.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
670.
Носков С.А. Самоучитель немецкого языка [Книга] / С.А. Носков. – 13-е изд. – Киев : А.С.К., 2003. – 383, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. указ.: Лицензировано для продаж только в Украине. – Библиогр.: с. 380. – ISBN 966-8291-13-1
671.
Фурман А. Світовит [Книга] : поезії / Анатолій Фурман. – Київ ; Тернопіль ; Ялта : Астон, 2008. – 82 с. : іл., портр. – ISBN 978-966-308-236-3
672.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
673.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
674.
Давыдова И.А. Секреты мозга [Книга] / Ирина Давыдова. – Москва : Эксмо, 2011. – 318, [2] с. : фотоил., ил. – (Открытия, которые потрясли мир). – ISBN 978-5-699-42386-6
675.
Вергунов В.А. Сельскохозяйственное опытное дело на Крымском полуострове: научно-организационный аспект [Брошура] : научный доклад / В.А. Вергунов ; [Нац. акад. аграрных наук Укр. ; Гос. научная сельскохоз. б-ка]. – Киев : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 31, [1] с. : ил. – К 200-летию создания Никитского ботанического сада - Национального научного центра НААН. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex