Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012
752.
Сунічук С.В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравлічного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Сунічук Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012
753.
Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья [Книга] / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
754.
Узагальнені квазідиференціальні рівняння [Книга] / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
755.
Карнаух А.Л. Украинский Милорадович [Брошура] / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 35, [1] с. : ил., табл. – К 200-летию Отечественной войны 1812 г. – Библиогр.: с. 34. – ISBN 978-966-2286-00-7
Эта книга о легендарном генерале Милорадовиче, слава которого была не меньшей, чем слава Кутузова и Багратиона. Суворов назначил его дежурным генералом в Итальянском и Швейцарском походе. Милорадович был правой рукой Кутузова в день Бородино. Отличался храбростью, его называли "рыцарем без страха и упрека". Милорадович это блестящий представитель Украины в эпоху Наполеоновских войн.
756.
Грушковський І.М. Україна - в небезпеці [Брошура] : збірка історико-публіцистичних творів / Іван Грушковський. – Вид. сьоме. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 47, [1] с. : іл. – Бібліогр. с. 46
757.
Україна. Наука і культура [Журнал] / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 1966-. – ISSN 0206-8001
758.
Україна. Наука і культура [Журнал] / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 1966-. – ISSN 0206-8001
759.
Україна. Процеси націотворення [Книга] / [Юліане Бестерс-Дільгер та ін.] ; упоряд. Андреас Каппелер ; [пер. з нім. С. Матіяш, Ю. Дуркот]. – Київ : К.І.С., 2011. – 415, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2141-89-4
760.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
761.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
762.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
763.
Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах [Книга] / упоряд. і гол. ред. О. Шевченко ; редкол. : М. Горбаль, Б. Горинь, Л. Горохівський та ін. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 812, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-605-002-5
764.
Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина [Книга] / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
765.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
766.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
767.
Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття [Книга] : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
768.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ : Український тиждень, 2007-. – ISSN 1996-1561
769.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
770.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
771.
Українські письменники у спогадах сучасників [Книга] : у 2-х т. / [упоряд., передм. та прим. І. Лисенко]. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-32-8
772.
Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія [Книга] : дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. ред. В. Фрис ; ред. С. Гайдук ; ред. рада : Джованна Броджі Беркофф та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Universytet Jagiellonski ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; Канад. ін-т укр. студій [та ін.]. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011. – 222, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 179-221. – Бібліогр.: с. 41-48 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-505-6
773.
Українсько-македонський науковий збірник [Журнал] = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
774.
Українсько-польські культурні взаємини [Книга] / [редкол. : Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Головатюк В.Д. та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ін-т мистецтв Польської акад. наук. – Київ : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України
775.
Українці Бразилії [Книга] = Os ucranianos do Brasil = Ukrainians in Brazil : [історико-етнологічне дослідження] / [редкол. : А. Нагачевський, С. Ціпко, О.-Н. Калько ; гол. ред. М. Гримич та ін.]. – Київ : Дуліби, 2011. – 261, [1] с. : фотоіл. – Текст укр., португ. та англ. мова. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Історична етнологія"). – ISBN 978-966-8910-55-5 ; 978-966-8910-54-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex