Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Философия хозяйства [Журнал] : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
802.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
803.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
804.
Борейко В.Е. Философы зоозащиты и природоохраны [Книга] / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 179, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Охрана дикой природы ; Вып. 64). – ISBN 978-966-171-582-9
805.
Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью [Книга] : доклад о состоянии здравоохранения в мире / [подгот. под рук. C. Etienne и A. Asamoa-Baah]. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения, 2010. – XXII, 106 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 103-106. – Библиогр.: с. 102
806.
Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
807.
Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні [Дисертація] : Дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2012
808.
Філософія освіти [Журнал] : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
809.
Філософія освіти [Журнал] : науковий часопис. – Київ : Майстер-клас, 2005-
810.
Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
811.
Джоші О.І. Фільтраційна консолідація глинистих грунтів гребель хвостосховищ в умовах наявності градієнта концентрації сольового порового розчину [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Джоші Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012
812.
Симак Д.М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Симак Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
813.
Працюк Б.Б. Фільтри НВЧ на складених діелектричних резонаторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Працюк Борис Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
814.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
815.
Карлін М.І. Фінансова система сучасної Польщі [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Микола Карлін ; [гол. ред. Д. Головенко ; ред. С. Політило] ; М-во освіти і науки України ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-361-256-0
816.
Васюренко В.О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теоретичне узагальнення та прикладний аналіз [Книга] : монографія / Васюренко В.О. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 100 с. : табл. – Бібліогр.: с. 84-98. – ISBN 978-966-676-513-3
817.
Івахненко І.С. Фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його інвестиційна спрямованість [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Івахненко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
818.
Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування [Книга] : монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик ; за ред. Білик М.Д. ; М-во освіти і науки Укр. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Тов "ПанТот", 2012. – 279, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-267. – Бібліогр.: с. 268-279. – ISBN 978-966-1531-20-7
819.
Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль [Книга] : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни : [навч. посібник для студ.вищих навч. закл.] / Дікань Л.В., Синюгіна Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 336 с. : табл. – Додатки: с. 217-335. – Бібліогр.: с. 206-216. – ISBN 978-966-676-493-8
820.
Данилюк К.М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку "Надсянський" [Книга] / К.М. Данилюк ; НАН України, Держ. природознав. музей. – Київ : Наукова думка, 2012. – 119, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 98-105. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1278-3
821.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
822.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
823.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
824.
Дяків В. "Фольклор чудес" у підрадянській Україні 1920-х років [Книга] = "The folklore of miracles" in under-soviet Ukraine at 1920s / Володимир Дяків ; [наук. ред. Р. Кирчів ; відп. за вип. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. – 252, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк англ. мовою. – Бібліогр.: с. 215-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4813-7
825.
Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex