Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Міжнародний Орден Святого Станіслава [Книга] : До десятиріччя діяльності / [ вступ. ст. П.І. В"ялова ; упоряд. і підгот. тексту Н.О. Кучер ; редкол. : П.І. В"ялова, К.Ю. Гломозда, М.В. Царенко ]. – Київ : Преса України, 2009. – 528с.
702.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
703.
Філіпенко А.С. Міжнародні торговельні зв"язки України: генезис і структура [Книга] : навчальний посібник / А.С. Філіпенко. – Київ : Знання України, 2008. – 226 с. – ISBN 978-966-316-236-2
704.
Скрильник О.О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.11 / Скрильник О.О.; Стрильник О.О. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2010
705.
Волошко Ю.А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення [Дисертація] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Волошко Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
706.
Настюк В.Я. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму [Книга] : монографія / В.Я. Настюк, С.А. Трофімов ; АПН України, Ін-т вивчання проблем злочинності ; Служба безпеки України ; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-458-116-2
707.
Гудзь С.П. Мікробіологія [Книга] : підручник / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська ; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-613-697-1
708.
Мікробіологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Сергійчук М.Г. [ та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 541с. – ISBN 978-966-594-077-1
709.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса
710.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
711.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
712.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
713.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
714.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
715.
Романишин Р. Місто-вбивця, або як його жителям не втратити своє здоров"я і дожити до активної старості [Книга] / Руслан Романишин. – Київ : Нові горизонти, 2009. – 96 с.
716.
Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку [Книга] : (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л.А. Сидорчук ; [ за заг. ред. О.М. Бандурки ]. – Київ : КиМУ, 2009. – 220с. – ISBN 978-966-8299-55-1
717.
Мусій В.Б. Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20-40-х років 19 століття [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Мусій В. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
718.
Мойсієнко К А. Мова як світ світів. Поетика текстових структур [Книга] / Анатолій Мойсієнко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Умань : [ Б.в. ], 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-2113-38-9
719.
Томашевський В.М. Моделювання систем [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Томашевський. – Київ : Видавнича група BHV, 2007. – 352 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9
720.
Биков В.Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій [Книга] / В.Ю. Биков, Ю.М. Богачков, Ю.О. Жук ; АПН України ; Ін-т інформ. технол. і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-644-115-0
721.
Музей "Філікі Етерія" [Книга] : [ Історичні нариси - каталог ] / Грецький Фонд Культури (Одеса) ; [відп. за вид. Гіоргос Толяс ; переклад укр. мовою: Оксана Чубачівна, Михайло та Пері Колесникові, ред. укр. тексту: Наталія Майданюк ; фотографії: Іліаса Іліадіса ]. – [ 2-ге вид.]. – Одеса : Філія Грецького Фонду Культури, 2009. – 136 с. : 44 іл. – ISBN 966-8815-07-6
722.
Литвин Ю.Т. На лезах блискавок [Книга] : (поезії, статті, звернення, заяви, спогади, документи, листи) / Юрій Литвин. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 496 с. – Шифр. дубл. 8у Литв. – ISBN 978-966-7601-57-9
723.
Палій О. Навіщо Україні НАТО? [Книга] / Олександр Палій. – Київ : Дніпро, 2006. – 144 с. – ISBN 966-578-142-1
724.
Навчальні завдання з курсу французської мови (le francais scientifique et technique: technologie, automobile, avion) [Брошура] : для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1999. – 35с.
725.
Бадяк В.П. Надбання [Книга] : науково-публіцистичні праці / Володимир Бадяк. – Львів : ЛНАМ, 2008. – 404 с. – ISBN 978-966-8734-11-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,