Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Осинский С.П. Микрофизиология опухолей [Книга] = Tumor microphysiology : метаболическое микроокружение опухолевых клеток: характеристика, влияние на опухолевую прогрессию, клиническое приложение / С. Осинский, П. Ваупель ; НАНУ ; Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиол. им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 2009. – 256 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1000-1
677.
Семенов Е.И. Минералогия щелочного массива Илимаузак [Книга] : (Южная Гренландия) / Е.И. Семенов. – Москва : Наука, 1969. – 167с.
678.
Шнюков Е.Ф. Минералы и мир [Книга] / Е.Ф. Шнюков ; НАНУ, Национальный научно-природоведческий музей, Отделение морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев : НАНУ, 2008. – 524 с. – ISBN 978-966-02-4569-3
679.
Капто А.С. Мир [Книга] = Peace = Paz= Paix : энциклопедия : [в 2-х томах ] / Александр Капто ; РАН, Ин-т социально-политических исследований, Кафедра ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам. – Москва : Академия. – ISBN 5-90293-613-8
680.
Капто А.С. Мир [Книга] = Peace = Paz=Paix : энциклопедия : [в 2-х томах ] / Александр Капто ; РАН, Ин-т социально-политических исследований, Кафедра ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам. – Москва : Академия. – ISBN 5-90293-614-5
681.
Шорина Л.В. Мир глазами театра [Книга] : история Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова / Л.В. Шорина. – Кишинев : Инесса, 2001. – 192 с. – ISBN 9975-9634-3-9
682.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
683.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
684.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
685.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
686.
Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) [Книга] / Оксана Сторчай ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклор. та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Щек, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-2031-07-1
687.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
688.
Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні [Книга] / А.П. Гайдуцький. – Київ : Інфосистем, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-2249-06-4
689.
Одягайло Б.М. Міжнародна економіка [Книга] : навчальний посібник / Б.М. Одягайло. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 407 с. – ISBN 966-346-187-X
690.
Веприняк Д.М. Міжнародне економічне право [Книга] : навчально-методичний посібник / Д.М. Веприняк ; Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин. – Київ : Освіта України, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-188-040-4
691.
Слатвицька А.В. Міжнародний захист економічних прав жінок [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.11 / Слатвицька А.В. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2010
692.
Малолєтова Н.І. Міжнародний книгообмін національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 1918-2008 [Книга] : Започаткування. Становлення. Розвиток / Н.І. Малолєтова, Р.Л. Красій ; НАНУ, ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 144 с. – Ніна Іванівна. – ISBN 978-966-02-5233-2
693.
Міжнародний Орден Святого Станіслава [Книга] : До десятиріччя діяльності / [ вступ. ст. П.І. В"ялова ; упоряд. і підгот. тексту Н.О. Кучер ; редкол. : П.І. В"ялова, К.Ю. Гломозда, М.В. Царенко ]. – Київ : Преса України, 2009. – 528с.
694.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
695.
Філіпенко А.С. Міжнародні торговельні зв"язки України: генезис і структура [Книга] : навчальний посібник / А.С. Філіпенко. – Київ : Знання України, 2008. – 226 с. – ISBN 978-966-316-236-2
696.
Скрильник О.О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.11 / Скрильник О.О.; Стрильник О.О. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2010
697.
Волошко Ю.А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення [Дисертація] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Волошко Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
698.
Настюк В.Я. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму [Книга] : монографія / В.Я. Настюк, С.А. Трофімов ; АПН України, Ін-т вивчання проблем злочинності ; Служба безпеки України ; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-458-116-2
699.
Гудзь С.П. Мікробіологія [Книга] : підручник / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська ; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-613-697-1
700.
Мікробіологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Сергійчук М.Г. [ та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 541с. – ISBN 978-966-594-077-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,