Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
652.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
653.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
654.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
655.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
656.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
657.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
658.
Колосова Н.А. Метаморфозы времени. От полифонии А.С. Пушкина до полифонии А. Белого [Книга] / Н.А. Колосова ; НАНУ, Ін-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Фолиант, 2006. – 509 с. – ISBN 966-8474-43-0
659.
Деркач В.П. Метод последовательного раздвоения луча для запоминающих электронно-лучевых трубок [Автореферат] : Автореф... канд. техн.наук: / Деркач В. П.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961
660.
Славич В.П. Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славич В.П. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
661.
Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об"єктів різної фізичної природи [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Щапов П.Ф. ; Нац. техн. ун-т "Харк.політехн. ін-т". – Харків, 2009
662.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
663.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
664.
Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований [Книга] / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
665.
Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
666.
Методики клинических лабораторных исследований [Книга] : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
667.
Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету [Брошура]. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
668.
Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") [Брошура] : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
669.
Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " [Брошура] : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
670.
Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових [Книга] : науково-методичне видання / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; керівн. авт. кол. Горбулін В.П. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-1648-24-0
671.
Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку [Книга] = Methodology and practice of measurement in financial accounting / Галина Нашкерська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 426 с. – ISBN 978-966-613-675-9
672.
Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
673.
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства [Книга] : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 716 с.
674.
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства [Книга] : збірник наукових праць / МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Бакіров В.С., Арбєніна В.Л., Бабенко С.С., Куценко О.Д. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с.
675.
Козлова Е.И. Метрологическое обеспечение систем обработки информации [Книга] : конспект лекций / Е.И. Козлова. – Минск : БГУ, 2009. – 100 с. – ISBN 978-985-518-093-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,