Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Деркач В.П. Метод последовательного раздвоения луча для запоминающих электронно-лучевых трубок [Автореферат] : Автореф... канд. техн.наук: / Деркач В. П.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961
652.
Славич В.П. Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славич В.П. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
653.
Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об"єктів різної фізичної природи [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Щапов П.Ф. ; Нац. техн. ун-т "Харк.політехн. ін-т". – Харків, 2009
654.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
655.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
656.
Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований [Книга] / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
657.
Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
658.
Методики клинических лабораторных исследований [Книга] : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
659.
Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету [Брошура]. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
660.
Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") [Брошура] : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
661.
Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " [Брошура] : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
662.
Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових [Книга] : науково-методичне видання / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; керівн. авт. кол. Горбулін В.П. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-1648-24-0
663.
Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку [Книга] = Methodology and practice of measurement in financial accounting / Галина Нашкерська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 426 с. – ISBN 978-966-613-675-9
664.
Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
665.
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства [Книга] : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 716 с.
666.
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства [Книга] : збірник наукових праць / МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Бакіров В.С., Арбєніна В.Л., Бабенко С.С., Куценко О.Д. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с.
667.
Козлова Е.И. Метрологическое обеспечение систем обработки информации [Книга] : конспект лекций / Е.И. Козлова. – Минск : БГУ, 2009. – 100 с. – ISBN 978-985-518-093-8
668.
Механізми біохімічних реакцій [Книга] : навчальний посібник / Сибірна Н.О. [ та ін. ] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львіський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-613-689-6
669.
Паламарчук М.О. Механізми народовладдя і внутрішньополітична безпека [Книга] / М.О. Паламарчук, О.В. Литвиненко ; Рада безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1648-10-3
670.
Коваленко Л.М. "Ми - люди майбутнього, ми - не минулі" [Книга] : статті, щоденники, спогади, листи / Леонід Коваленко. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-2947-02-1
671.
Жадько В.О. Микола Аркас [Книга] : роман-пошук / Віктор Жадько. – Київ : Жадько В.О., 2008. – 624с. – ISBN 978-966-8567-11-7
672.
Жадько В.О. Микола Аркас: Катерина [Книга] : Опера: текст і клавір : рецензії : листування / Віктор Жадько. – Київ : Жадько В.О., 2008. – 856с. – ISBN 978-966-8567-12-4
673.
Мриглод І.М. Микола Боголюбов та Україна [Книга] / Ігор Мриглод, Василь Ігнатюк, Юрій Головач. – Львів : Євросвіт, 2009. – 192 с. – На обкл. назва: Микола Боголюбов і Україна. – (Бібліотека "Світ фізики"). – ISBN 978-966-8364-43-3
674.
Яворовський О.П. Микола Кудрицький [Книга] : Лікар. Педагог. Вчений : 1883-19(.?) / О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2009. – 156 с. – ISBN 978-966-2200-04-01
675.
Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні [Книга] / А.С. Литвинко ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Академперіодика, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-360-118-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,