Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості [Книга] : монографія / Академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології ; за ред. В.П. Казміренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 360 с. – ISBN 979-966-8063-70-5
502.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
503.
Степанов В.П. Інформатика [Книга] : лабораторний практикум "Програмні засоби роботи з базами даних у середовищі МS SQL Server" : навчально-практичний посібник / В.П. Степанов, І.П. Ковріжних ; МОНУ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-676-270-5
504.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ : Освіта України, 2005-
505.
Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави [Книга] : підручник для використання в навчально-виховному процесі для студ. військових спец. вищ. навч. закл. / Я.М. Жарков [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-043-6
506.
Жиляєв І.Б. Інформаційне право України: теорія і практика [Книга] / І.Б. Жиляєв. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-611-703-1
507.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
508.
Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Мартиш Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
509.
Тригуб О.В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Тригуб О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
510.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
511.
Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право [Книга] : навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – 223 с. – ISBN 966-7714-42-Х
512.
Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право [Книга] : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; МОНУ ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8817-08-7
513.
Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу [Книга] : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2007. – 432 с. – ISBN 966-7920-67-4
514.
Домашевський М. Історія Гуцульщини [Книга] = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
515.
Домашевський М. Історія Гуцульщини [Книга] = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
516.
Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-тє, стереотип. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-025-4
Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
517.
Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2008. – 351с. – ISBN 966-7984-03-6
518.
Орленко В.І. Історія держави і права України [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 2-е, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 164 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-437-000-2
519.
Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 480 с. – ISBN 966-7827-17-8
520.
Дмитрієв А.І. Історія міжнародного права [Книга] : монографія / А.І. Дмитрієв, Ю.А. Дмитрієва, О.В. Задорожній ; гол. ред. Л.В. Губерський ; Українська асоціація міжнародного права ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : Промені, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-8935-05-3
521.
Історія Національної академії наук України, 1946-1950 [Книга] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5063-5
522.
Історія Національної академії наук України. 1946-1950 [Книга] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5064-2
523.
Лубський В.І. Історія релігій [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с. – ISBN 966-8365-35-6
Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
524.
Чижевський Д.І. Історія російської літератури 19 століття. [Книга] : романтизм / Дмитро Чижевський. – Київ : Академія, 2009. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-303-4
525.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex