Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
677.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
678.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011
679.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
680.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
681.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
682.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
683.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
684.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
685.
Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
686.
Бауман К.Е. О квадратно-линейном отношении правильных кривых Пеано [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бауман К.Е. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011
687.
Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-300. – ISBN 978-611-01-0204-9
688.
Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
689.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
690.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
691.
Комаров В.В. Окреме провадження [Книга] : монографія / В.В. Комаров, Г.О. Світлична, І.В. Удальцова ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 312 с. – ISBN 978-966-458-211-4
692.
Рильський М. Осінні зорі. Вибрана лірика [Книга] = Autumn stars. The selected lyric poetry / Максим Рильський ; пер. з укр., передмова від перекладача і примітки М. Найдана ; вступ. ст. М. Зубрицької ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 302 с. – Кн. укр. і англ. мовою. – ISBN 978-966-7007-63-8
693.
Круль Г.Я. Основи готельної справи [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Я. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 367, [1] с. : табл. – Додатки: с. 290-367. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-611-01-0186-8
694.
Олійник Я.Б. Основи екології [Книга] : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с., [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 537-540. – ISBN 978-966-346-933-1
695.
Основи загальної та юридичної психології [Книга] : курс лекцій : навч. посібник / Бобечко Н.Р. [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-611-01-0243-8
696.
Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту [Книга] : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
697.
Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України [Книга] : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
698.
Ференц Н.С. Основи літературознавства [Книга] : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
699.
Основи охорони праці [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
700.
Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів [Книга] : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;
Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex