Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Дяченко М. Пандем [Книга] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. з рос. О. Негребецького ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [5] с. – (Єврокон-2005: кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5054-0
727.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
728.
Бойчук В.В. Первісний синкретизм в генезі стародавніх культур Північного Причорномор"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бойчук В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кримський ун-т культури, мистецтв і туризму. – Сімферополь, 2011
729.
ПерсонаL [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
730.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
731.
Дяченко М. Печера [Книга] : роман / Марина та Сергій Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 315, [5] с. – (Єврокон-2005: кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5048-9
732.
Наслєднікова М.А. Підвищення екологічної безпеки на об"єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Наслєднікова М.А. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
733.
Сорокін О.Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах передачі даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сорокін О.Ю. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
734.
Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом [Дисертація] : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.Г. Брінцева ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011
735.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
736.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
737.
Вільде І. Повнолітні діти [Книга] : [роман] / Ірина Вільде. – Київ : Зелений пес, 2009. – 416 с. – (Серія "А+В"). – ISBN 978-966-1515-44-3
738.
Податкова політика України [Книга] : навчальний посібник / [Мельник П.В. та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2011. – 506 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-316-288-1
739.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
740.
Податковий кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 10 травня 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 424 с. + 1 бр. (47 c.). – Назва додатку. : Змінені положення Податкового кодексу України : станом на 12 серпня 2011 р. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8; 978-611-01-0179-0
741.
Податковий кодекс України: постатейний коментар [Книга] : із змінами і доповненнями : у двох частинах / [Білоус В.В. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-217-6(ч.1)
742.
Податковий кодекс України: постатейний коментар [Книга] : у двох частинах / [Воронова Л.К. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-218-3(ч. 2)
743.
Податковий словник-довідник [Книга] / Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; за ред. Л.Л. Тарангул ; [упоряд. : Л.Л. Тарангул та ін. ]. – Київ : Знання України, 2010. – 156 с. – До 90-річчя навчального закладу. – ISBN 978-966-316-283-6
744.
Капущинський Р. Подорожі з Геродотом [Книга] = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
745.
Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
746.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1775
747.
Головатий М.Ф. Політична психологія [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Головатий. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 386-397. – ISBN 978-966-364-853-8
748.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Багінський А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
749.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А.В. Багінський ; КНУТШ. – Київ, 2010
750.
Синявський О.Н. Порадник української мови [Книга] / проф. О. Синявський. – [Б.м.] : Howerla, 1922. – IX, 150 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex