Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Податковий кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 10 травня 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 424 с. + 1 бр. (47 c.). – Назва додатку. : Змінені положення Податкового кодексу України : станом на 12 серпня 2011 р. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8; 978-611-01-0179-0
752.
Податковий кодекс України: постатейний коментар [Книга] : із змінами і доповненнями : у двох частинах / [Білоус В.В. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-217-6(ч.1)
753.
Податковий кодекс України: постатейний коментар [Книга] : у двох частинах / [Воронова Л.К. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-218-3(ч. 2)
754.
Податковий словник-довідник [Книга] / Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; за ред. Л.Л. Тарангул ; [упоряд. : Л.Л. Тарангул та ін. ]. – Київ : Знання України, 2010. – 156 с. – До 90-річчя навчального закладу. – ISBN 978-966-316-283-6
755.
Капущинський Р. Подорожі з Геродотом [Книга] = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
756.
Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
757.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1775
758.
Головатий М.Ф. Політична психологія [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Головатий. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 386-397. – ISBN 978-966-364-853-8
759.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Багінський А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А.В. Багінський ; КНУТШ. – Київ, 2010
761.
Синявський О.Н. Порадник української мови [Книга] / проф. О. Синявський. – [Б.м.] : Howerla, 1922. – IX, 150 с.
762.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Книга] : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5
Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого розглянуто у порівняльному аспекті найпоширеніші виражальні засоби та основні функціональні стилі англійської та української мов. Окремий розділ книги присвячено стилістичним аспектам етнолінгвістики і міжкультурної комунікації, які становлять невід’ємну частину мовнокультурної компетенції перекладача або філолога. Це, зокрема, стратегії ввічливості, гендерний чинник стилетворення, сміхова культура.
763.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
764.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
765.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
766.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
767.
Право Європейського Союзу [Книга] : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
768.
Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект [Книга] : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
769.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
770.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
771.
Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
772.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
773.
Чайка Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл. – Бібліогр.: с. 453-469. – ISBN 978-966-346-891-4
774.
Перехейда В.В. Преса і християнське виховання молоді [Книга] : навчальний посібник / Валентин Перехейда. – Київ : Формат, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 223-234. – ISBN 978-966-1617-08-6
775.
Прийняття управлінських рішень [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Петруня Ю.Є. та ін.] ; за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-611-01-0235-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,