Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
702.
Комаров В.В. Окреме провадження [Книга] : монографія / В.В. Комаров, Г.О. Світлична, І.В. Удальцова ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 312 с. – ISBN 978-966-458-211-4
703.
Рильський М. Осінні зорі. Вибрана лірика [Книга] = Autumn stars. The selected lyric poetry / Максим Рильський ; пер. з укр., передмова від перекладача і примітки М. Найдана ; вступ. ст. М. Зубрицької ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 302 с. – Кн. укр. і англ. мовою. – ISBN 978-966-7007-63-8
704.
Круль Г.Я. Основи готельної справи [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Я. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 367, [1] с. : табл. – Додатки: с. 290-367. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-611-01-0186-8
705.
Олійник Я.Б. Основи екології [Книга] : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с., [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 537-540. – ISBN 978-966-346-933-1
706.
Основи загальної та юридичної психології [Книга] : курс лекцій : навч. посібник / Бобечко Н.Р. [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-611-01-0243-8
707.
Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту [Книга] : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
708.
Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України [Книга] : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
709.
Ференц Н.С. Основи літературознавства [Книга] : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
710.
Основи охорони праці [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
711.
Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів [Книга] : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;
Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
712.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
713.
Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
714.
Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
715.
Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів
716.
Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
717.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
718.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
719.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
720.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
721.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень : спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
722.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
723.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
724.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
725.
Офіційний вісник України [Журнал] : офіційне видання : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,