Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
677.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
678.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
679.
Пауновичь А.С. Пепела ми [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 86, [2] с. : ил.
680.
Роздобудько І.В. Перейти темряву [Книга] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
681.
Періодичні видання Національної академії наук України [Журнал] = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-183-0
682.
Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
683.
Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля [Книга] : монографія / С.Г. Бакаєва ; НАН України ; Державний природознавчий музей. – Київ : Наукова думка, 2011. – 200 с., [24] с. илл. : табл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 978-966-00-1111-3
684.
Пісенна традиція села Лука [Книга] : навч. посібник для студентів муз.-фольклористичних і філол. спец. вищих навч. закл. / авт.-упоряд. Іван Павленко ; [гол. ред. С.В. Головко ; ред. Ю.Г. Медюк]. – Київ : Либідь, 2009. – 246, [2] с., [16] с. іл. : іл., ноти. – ISBN 978-966-06-0550-1
685.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
686.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ : РВА "Тріумф"
687.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ
688.
Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011
689.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
690.
Новаковичь Д. Подеротине на вречьи [Книга] / Душко Новаковичь. – Београд : Просвета, 1979. – 41, [2] c. – (Савремена поезиjа)
691.
Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности [Книга] : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
692.
Поезія французького символізму [Книга] : Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме : пер. з фр. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 379, [2] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5031-1
693.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
694.
Политическая наука [Журнал] : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва. – ISSN 1998-1775
695.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
696.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
697.
Косьмій О.М. Політична віра як чинник демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
698.
Панченко Т.В. Політична регіоналістика [Книга] : навч. посібник / Т.В. Панченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-683-1
699.
Тополиньска З. Полски - македонски [Книга] : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Петар Хр. Илиевски]. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-028-9
700.
Брижко В.М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних [Книга] / Брижко В.М., Радянська А.І., Швець М.Я. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 255, [1] с. – ISBN 966-7237-22-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,