Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Пауновичь А.С. Пепела ми [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 86, [2] с. : ил.
677.
Роздобудько І.В. Перейти темряву [Книга] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
678.
Періодичні видання Національної академії наук України [Журнал] = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-183-0
679.
Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
680.
Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля [Книга] : монографія / С.Г. Бакаєва ; НАН України, Держ. природознавчий музей. – Київ : Наукова думка, 2011. – 200 с., [24] с. іл. : табл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 187-190. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1111-3
681.
Пісенна традиція села Лука [Книга] : навч. посібник для студентів муз.-фольклористичних і філол. спец. вищих навч. закл. / авт.-упоряд. Іван Павленко ; [гол. ред. С.В. Головко ; ред. Ю.Г. Медюк]. – Київ : Либідь, 2009. – 246, [2] с., [16] с. іл. : іл., ноти. – ISBN 978-966-06-0550-1
682.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
683.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ : РВА "Тріумф"
684.
Повернуто в Україну [Журнал]. – Київ
685.
Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011
686.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
687.
Новаковичь Д. Подеротине на вречьи [Книга] / Душко Новаковичь. – Београд : Просвета, 1979. – 41, [2] c. – (Савремена поезиjа)
688.
Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности [Книга] : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
689.
Поезія французького символізму [Книга] : Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме : пер. з фр. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 379, [2] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5031-1
690.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
691.
Политическая наука [Журнал] : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва. – ISSN 1998-1775
692.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
693.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
694.
Косьмій О.М. Політична віра як чинник демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
695.
Панченко Т.В. Політична регіоналістика [Книга] : навч. посібник / Т.В. Панченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-683-1
696.
Тополиньска З. Полски - македонски [Книга] : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Петар Хр. Илиевски]. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-028-9
697.
Брижко В.М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних [Книга] / В.М. Брижко, А.І. Радянська, М.Я. Швець ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 255, [1] с. – ISBN 966-7237-22-2
698.
Ахмад Махсин Хайлан Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в IP/MPLS - мережах з підтримкою технології Traffic Engineering [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмад Махсин Хайлан ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
699.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
700.
Право Европейского Союза [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3
Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex