Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Математический анализ в вопросах и задачах [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Бутузов ; под ред. В.Ф. Бутузова ; [оформ. обл. А. Лапшин]. – Изд. 6-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 479, [1] с. : ил. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0845-0
502.
Магда В.В. Математичне моделювання процесу формування рекламних витрат підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Магда В.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
503.
Солтис М.М. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології [Книга] : навчальний посібник / М.М. Солтис, В.П. Закордонський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 323. – ISBN 978-966-613-833-3
504.
Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
505.
Фільштінський В.А. Математичні основи криптографії [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.080202 "Прикладна математика" денної форми навчання / Фільштінський В.А., Бережний А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 136-137
506.
Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011
507.
Верес Ю.О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв"язання задачі розподілу обмежених ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Верес Ю.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
508.
Шабанов Д.А. Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека [Книга] : учеб. пособие для студентов биол. спец. ун-тов. / Д.А. Шабанов, М.А. Кравченко. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 291, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 265. – ISBN 978-966-623-635-0
509.
Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)" [Книга] : [м. Київ, 19-20 листопада 1998 року] / Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України); Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; НДФІ при Мін-ві фінансів України ; Ін-т міжнар. розвитку Гарвардського ун-ту (США) ; редкол. : Філіпенко А.С., Бузинар Б.А., Гальчинський А.С. та ін. – [Київ] : [Діалог Прес], 1998. – 283 с. : іл., табл.
510.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
511.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
512.
Международный симпозиум "Молодежь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов", 1-2 апреля 2011 г., Одесса [Книга] = Sosyal problemlerin cozumunde hosgoru ve diyalog adina genclere dusen rol uluslararasi sempozyum / Платформа " Диалог Евразии" ; Южноукраинский пед. ун-т им. К. Ушинского ; [под. общей ред. В. Сергийчука ; сост. : А. Чебыкин, С. Телешун, Г. Демир]. – Киев : [б. и.], 2011. – 120 с. : фот. – Паралел. тит. л. на рус. и турецком языках
513.
Роздобудько И.В. Мелкий бисер [Книга] : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
514.
Петрушенко М.М. Менеджмент [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання / М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177
515.
Микитів О.Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Микитів О.Ю. ; Відкритий міжн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2011
516.
Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Книга] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина ; Санкт-Петербургский филиал Гос. ун-та ; Высшая школа экономики. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета Музыки ; Лань, 2010. – 384 с. – Библиогр.: с. 375-379. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0956-3
517.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
518.
Методи математичної фізики [Книга] : підручник [для студентів фізичних факультетів університетів] / [С.С. Піх, О.М. Попель, А.А. Ровенчак, І.І. Тальянський] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 402, [2] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Покажч.: с. 400-403. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-613-858-6
519.
Чунарьова А.В. Методи підвищення ефективності захищених інформаційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чунарьова А.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
520.
Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
521.
Шевчук В.М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Шевчук В.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
522.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
523.
Мопассан Ги де Милый друг [Книга] : роман : [пер. с фр.] / Ги де Мопассан ; [послесл. и примеч. К. Шаховой]. – Харьков : Фолио, 2011. – 411, [5] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5314-5
524.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
525.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex