Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
727.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
728.
Природно-заповідна спадщина Харківської області [Книга] / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
729.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
730.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
731.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
732.
Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Дорда В.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50
733.
Проблемы гражданского права и процесса [Журнал] : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011-
734.
Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011
735.
Калінкевич Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора [Книга] : навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 140, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 114-140. – Бібліогр.: с.112-113. – ISBN 978-966-657-378-3
736.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
737.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
738.
Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
739.
Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011
740.
Психологический журнал [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
741.
Психология ощущений и восприятия [Книга] : хрестоматия / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред.: Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В.Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. – Изд. 3-е, перер. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 687, [1] с., [4] с. илл. : ил., табл. – (Серия "Хрестоматия по психологии"). – ISBN 978-5-17-060042-7 ; 978-5-271-24169-7
742.
Психологія [Книга] : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
743.
Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча [Книга] : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
744.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
745.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
746.
Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи [Книга] = Voyage au bout de la nuit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. Н.В. Луцюка]. – Харьков : Фолио, 2010. – 410, [3] с., [1] л. портр. – Парал. тит. фр. - Сер. осн. в 1999 г. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-4920-9
747.
Путівник по судовій системі [Книга] : судова система України у запитаннях та відповідях / [уклад. А. Ткачук]. – 2-е вид. – Київ : Твій формат, 2008. – 80 с. : табл. – (Проект "Україна: верховенство права")
748.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
749.
Груцяк В.И. Развитие системы довузовского образования иностранных граждан в Украине [Книга] : монография / В.И. Груцяк ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 90, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 77-89 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-754-8
750.
Пауновичь А.С. Разговори и сенке [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред.: М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 142, [2] с. : ил.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex