Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
677.
Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
678.
Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти [Книга] : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
679.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
680.
Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
681.
Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
682.
Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
683.
Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
684.
Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
685.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
686.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
687.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
688.
Кобилюх В.О. Праукраїна і Санскрит [Книга] / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 481-512. – ISBN 978-966-634-640-0
689.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
690.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
691.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
692.
Агеев К.С. Приключения теплоты [Книга] / К.С. Агеев, В.К. Агеева ; Благотвор. фонд. "Дом Геолога". – Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Санкт-Петербург : Фора принт, 2011. – 54 с. : портр. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-5-903187-22-5
693.
Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
694.
Пантюхіна О.Ю. Принципи та методи формування приморських територіальних систем туризму (на прикладі Північно-Західного Причорномор"я) [Автореферат] : автореф. дис.... канд. архітектури : 18.00.04 / Пантюхіна Олександра Юріївна ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
695.
Калуга В.Ф. Приречена сексуальністю [Книга] : проблема ідентичності людини з огляду на її сексуальну природу : монографія / Калуга В.Ф. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 487, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 476-481. – ISBN 978-617-640-012-7
696.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
697.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
698.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
699.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
700.
Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex