Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Шахно С.М. Різницеві та параметричні ітераційні методи для розв"язування нелінійних задач [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Шахно Степан Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
727.
Казьмирчук Г.Д. Роде наш красний [Книга] : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-001-5
728.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
729.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
730.
Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань [Книга] : монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – Київ : Знання, 2012. – 343 с. – Бібліогр.: с. 309-343. – (Сучасна наука). – ISBN 978-966-346-948-5
731.
Ткачук Р.А. Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Ткачук Роман Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
732.
Грушковський І.М. Роздуми про долю України [Брошура] : історико-публіцистичні матеріали / Іван Грушковський ; [техн. ред. М. Іванюк]. – Вид. 5-е, допов. – Вижниця : Черемош, 2011. – 43, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-181-050-0
733.
Тюрін В.С. Розробка методів компенсації похибок вимірювань оптичного далекомірного пристрою при динамічних змінах зовнішніх умов [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Тюрін Володимир Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
734.
Карпеченко А.А. Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Карпеченко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2012
735.
Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
736.
Орехов В.В. Русская литература и национальный имидж [Книга] : имагологический дискурс в русско-французском литературном диалоге первой половины XIX в. / В.В. Орехов. – Симферополь : АнтиквА, 2006. – 606, [2] с. – Библиогр.: с. 578-607. – ISBN 966-2930-09-4
737.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
738.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
739.
Рух опору в Україні: 1960-1990 [Книга] = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
740.
Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлению "Информатика и вычисл. техника" / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2001. – 460, [4] с. : ил., табл. – ISBN 5-318-0001-0
741.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
742.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
743.
Сборник задач по алгебре [Книга] : [учеб. пособие для вузов] / [И.В. Аржанцев и др.] ; под ред. А.И. Кострикина. – Москва : Изд-во МЦНМО, 2009. – 404 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-94057-413-2
744.
Лаврищева Е.М. Сборочное программирование. Основы индустрии программных продуктов [Книга] / Е.М. Лаврищева, В.Н. Грищенко ; НАН Украины, Ин-т программных систем. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 2009. – 372 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 349-357. – ISBN 978-966-00-0848-1
745.
Мердок А. Святая и греховная машина любви [Книга] / Айрис Мердок ; [пер. с англ. Н. Калошиной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 544 с. – (Серия "Pocketbook" / [сост. А. Жикаренцев]). – ISBN 978-5-699-42520-4
746.
Савчин М.С. Село Вовче Турківського району Львівської області [Книга] : історико-етнографічний нарис / Савчин М.С. – Дрогобич : Вимір, 2008. – 97, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 92-97
747.
Ізварін І.В. Семантична база даних неструктурованих та структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ізварін Ігор Вікторович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012
748.
Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
749.
Безуглий М.Ю. Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Безуглий Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
750.
Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex