Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Харламов И.Ф. Педагогика [Книга] : учебник для студ. пед. спец. высших учеб. заведений / И.Ф. Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 2002. – 560 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 985-09-0434-8
652.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
653.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
654.
Антонова М.Ю. Перелічення як засіб репрезентації концептуальної інформації в англомовному економічному дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Антонова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
655.
Антонова М.Ю. Перелічення як засіб репрезентації концептуальної інформації в англомовному економічному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Антонова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
656.
Жижко С.А. Перетворення [Книга] / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
657.
Мошненко О.О. Перспективи Європейської інтеграції музичної культури та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження (на прикладі музичної культури сучасної Німеччини) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мошненко Олександр Олександрович ; М-во культури і мистецтв України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012
658.
Артеменко В.В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Артеменко Віктор Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012
659.
Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева Олена Григоріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
660.
Лихоліт М.І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем дистанційного зондування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Лихоліт Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
661.
Скачек Л.М. Підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації на підприємстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Скачек Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
662.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
663.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
664.
Планування територій на місцевому рівні: Громада, Влада і Бізнес [Книга] / [за ред. Федорченка М.С. і Янова О.В.]. – Київ : ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-7936-79-2
665.
Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011
666.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
667.
Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського [Дисертація] : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / О.О. Бистрова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2012
668.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
669.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
670.
Павленко О.Л. Полімеризація плівок фулеритів C60 при легуванні металами та опроміненні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
671.
Павленко О.Л. Полімеризація плівок фулеритів C60 при легуванні металами та опроміненні [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Павленко Олена Леонідівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
672.
Траверсе Т.М. Політична психологія [Брошура] : робоча навчальна програма для студентів напрямку підготовки 6.030104 "Політологія" / Траверсе Т.М. ; КНУТШ, Ф-т психології, Каф. соціальної психології. – Київ : Науковий світ, 2012. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 28-31
673.
Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
674.
Забужко О. Польові дослідження з українського сексу [Книга] : роман / Оксана Забужко. – Вид. 10-те. – Київ : Факт, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-359-239-8
675.
Заец А.В. Понятийно-терминологический инструментарий страхового дела [Книга] : учебно-справочное пособие / Заец А.В., Титова Т.И., Харьковская Л.В. ; М-во образования и науки Украины ; Восточноукраинский нац. ун-т. – Луганск : [СНУ], 2001. – 80 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex