Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
752.
Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
753.
Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
754.
Бойченко М.І. Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти [Книга] : монографія / Бойченко Михайло Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : Промінь, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-8512-49-0
755.
Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
756.
Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
757.
Слово і час [Журнал] = Fouders of journal "Word and time" : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
758.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
759.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
760.
Сергійчук В. Соборна пам"ять України [Книга] : календар-альманах, 2012 / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2011. – 288 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 285-287. – ISBN 978-966-2911-42-8
761.
Ляпина Т.В. Современные избирательные технологии или Театр политических теней [Книга] : трагифарс в 8 картинах, с прологом и эпилогом, ремарками автора, цитатами классиков, исполняется без антракта : руководство по постановке полит. представлений / Т. Ляпина. – Киев : Альтерпрес, 2009. – 399 с. – (Серия "Коммуникации & Стратегия"). – ISBN 966-542-383-5
Трагифарс в 8 картинах, с прологом и эпилогом, ремарками автора, цитатами классиков, исполняется без антракта
762.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
763.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
764.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
765.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : международный научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
766.
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
767.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
768.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
769.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
770.
Волкова О.М. Соціальні права особи: питання теорії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011
771.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
772.
Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
773.
Полтавська Н.А. СпівВітчизник [Брошура] : [лірично-поетична збірка] / Надія Полтавська. – Київ : [б.в.], 2009. – 39, [1] с. : іл. – На обкл. назва: Спів Вітчизни. – ISBN 966-7505-89-8
774.
Жежеря В.А. Співіснуючі форми та розподіл АІ (ІІІ) між абіотичними компонентами у поверхневих водних об"єктах різного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Владислав Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
775.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex