Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Доди К.В. Развитие международно-правовых норм, касающихся вооруженных конфликтов немеждународного характера [Дисертація] : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доди К.В. ; Киев. ун-т права НАНУ. – Киев, 2010
652.
Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
653.
Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
654.
Рентні відносини в системі модернізації національного господарства [Книга] / Б.М. Данилишин, І.К. Бистряков, Л.В. Дейнеко, О.О. Веклич, Я.В. та ін. Коваль; Данилишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : [РВПС України НАНУ], 2007. – 520 с. – Бібліогр.: с. 487-503. – ISBN 978-966-02-4522-8
655.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
656.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
657.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
658.
Дятлов В.О. Реформи і Реформація у Німеччині (ХV-XVI століття) [Книга] / Володимир Дятлов. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-7743-83-3
659.
Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
660.
Римська елегія. Галл, Тібулл, Проперцій, Овідій [Книга] = Elegiae. G.Cornelii Galli, Albii Tibulli, Sexti Propertii, P. Ovidii Nasonis : елегії / Італійський ін-т культури в Україні ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; з латинської переклав А. Содомора ; [редактор М. Товкало]. – Львів : Літопис, 2009. – 578 с. – ISBN 978-966-7007-71-3
“Римська елегія” – перше повне видання елегійних творів Ґалла, Тібулла, Проперція, Овідія (G. Cornelius Gallus, Albius Tibullus, Sextus Propertius, P. Ovidius Naso) в перекладі українською мовою.
661.
Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ [Книга] / Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов, В.М. Галицький ; НАНУ ; Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – Бібліогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1073-4
662.
Дяченко М. Ритуал [Книга] : чарівний роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авторизов. переклад з рос. О. Негребецького]. – [2-е вид.]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 304 с. : іл. – (Фентезі). – ISBN 968-617-585-013-8
663.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
664.
Густі В.П. Ріка під кригою [Книга] : поезії / Василь Густі. – Ужгород : Карпати, 2009. – 208, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-671-231-1
665.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
666.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
667.
Калякін С.О. Розвиток наукових основ безпечного провадження вибухових робіт в газоносних масивах вугільних шахт [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Калякін С.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2011
668.
Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
669.
Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
670.
Ракочий Я.В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ракочий Я.В. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
671.
Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – Киев : Кондор, 2010. – 342, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-342. – ISBN 966-7982-93-9
672.
Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – Київ : Кондор, 2004. – 342, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-342. – ISBN 966-7982-93-9
673.
Стороженко М.С. Розробка керамічних, металокерамічних матеріалів та електроіскрових покриттів на основі TiB2-SiC з підвищеним рівнем зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Стороженко М.С. ; НАНУ, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ, 2011
674.
Рибкіна С.П. Розробка технології одержання поліолефінових композицій прискореного розкладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Рибкіна С.П. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2001
675.
Кінан Е. Російські історичні міти [Книга] = Russian historical myths : переклад з англ. / Едвард Кінан ; [наук. ред. Н. Яковенко]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Критика, 2003. – 312 с. – Бібліогр.: с. 297-301. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-17-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,